17.3.2020

Asiakaspalvelumme toimipisteellä on koronaviruksen vuoksi suljettu

Koronaviruksesta johtuen vesihuollon varautumisastetta on kohotettu, ja asiakaspalvelumme Kouvolan Veden toimipisteellä on toistaiseksi suljettu. Asiakkaita kehotetaan hoitamaan asiointi puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelinpalvelu on auki tiistaista perjantaihin klo 10–15. Poikkeustilanteesta johtuen puhelu- ja sähköpostiliikenteeseen on odotettavissa ruuhkaa.

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina, myös epidemiatilanteessa. Maa- ja metsätalousministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimittaman ohjeistuksen mukaisesti vesihuollon toimintavarmuus on turvattava, jotta perustoimintoja voidaan ylläpitää koronavirusepidemian mahdollisesti laajentuessa. Esimerkiksi suuret taajamat sekä terveyskeskukset, sairaalat ja elintarviketeollisuus ovat hyvin haavoittuvia vesihuoltopalveluiden häiriintyessä. Suurin uhka vesihuollon toiminnalle on henkilökunnan laajamittainen sairastuminen.

Koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei edelleenkään pidetä todennäköisenä, eikä viruksesta arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Ajankohtaista

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää

Savutustutkimuksessa löytynyt virheellinen jätevesiviemäriin tehty hulevesiliittymä.

Viemäriverkoston tutkimuksia Korian alueella 25.5. – 17.7.2020

Viemäriverkoston tutkimuksia savukokeilla Korialla.

Lue lisää