17.3.2020

Asiakaspalvelumme toimipisteellä on koronaviruksen vuoksi suljettu

Koronaviruksesta johtuen vesihuollon varautumisastetta on kohotettu, ja asiakaspalvelumme Kouvolan Veden toimipisteellä on toistaiseksi suljettu. Asiakkaita kehotetaan hoitamaan asiointi puhelimitse ja sähköpostitse. Puhelinpalvelu on auki tiistaista perjantaihin klo 10–15. Poikkeustilanteesta johtuen puhelu- ja sähköpostiliikenteeseen on odotettavissa ruuhkaa.

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina, myös epidemiatilanteessa. Maa- ja metsätalousministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimittaman ohjeistuksen mukaisesti vesihuollon toimintavarmuus on turvattava, jotta perustoimintoja voidaan ylläpitää koronavirusepidemian mahdollisesti laajentuessa. Esimerkiksi suuret taajamat sekä terveyskeskukset, sairaalat ja elintarviketeollisuus ovat hyvin haavoittuvia vesihuoltopalveluiden häiriintyessä. Suurin uhka vesihuollon toiminnalle on henkilökunnan laajamittainen sairastuminen.

Koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei edelleenkään pidetä todennäköisenä, eikä viruksesta arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamolla työskenteleville.

Ajankohtaista

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi selvittivät koronaviruksen esiintymistä Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla

Selvityksessä ei ole löydetty yhtä vastausta asiaan, vaan koronaviruksen ilmestyminen Kouvolan jätevesiin on todennäköisesti monen tekijän summa.

Lue lisää

vedetty vessanpönttö

Kouvolan jätevesissä havaittu koronavirusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti löytäneensä jätevesiseurannassa elokuun lopussa koronavirusta myös Kouvolan jätevesistä.

Lue lisää