15.4.2020

Elimäen kirkonkylän alueen saneeraussuunnittelu

Työhenkilöitä kaivuumontussa.
Kuva: Marja Seppälä

Elimäen kirkonkylän 50- ja 70-luvuilla rakennetut vesihuoltoverkostot ovat käyttöiältään saneerauksen tarpeessa. Runkovesijohtoa on saneerattavana noin 9 kilometriä ja runkojätevesiviemäriä noin 7 km. Lisäksi alueelta on todettu tutkimusten perusteella johtuvan huomattavia määriä vuotovesiä jätevesiviemäriin, joka aiheuttaa lisäkustannuksia jätevedenkäsittelyssä ja sen siirtämisessä sekä vuotovedet haittaavat jätevedenpuhdistuksen toimivuutta.

Elimäen kirkonkylän alueelle laaditaan suunnitelmat vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneeraamiseksi sekä uuden hulevesiviemärin rakentamiseksi. Hulevesiviemäri rakennetaan katujen sekä kiinteistöjen kuivatusta varten. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana ja saneeraustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Saneeraushanke tulee kestämään vähintään neljä vuotta.

Kiinteistöjen tonttijohdot saneerataan kiinteistöjen rajalle saakka. Saneerauksen yhteydessä kiinteistön vastuu tonttijohtojen kunnossapidosta katualueella siirtyy vesilaitokselle. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. vesijohtovuodon sattuessa katualueella korjauskustannuksista vastaa jatkossa vesilaitos. Kiinteistön rajalle asennetaan uusi jätevesiviemärin tarkastusputki sekä vesijohdon talosulkuventtiili.  Uudesta hulevesiviemärin runkolinjasta rakennetaan kiinteistön rajalle tonttihulevesiliittymä, johon kiinteistön oma hulevesijärjestelmä on mahdollista liittää. Johtamalla kiinteistön sade- ja salaojavedet hulevesiviemäriin voidaan vähentää jätevesiviemäriin menevän ylimääräisen sinne kuulumattoman veden määrää.

Saneerauksen alkamisesta tiedotetaan alueen asukkaita vielä erikseen.

Hulevesiviemäriin liittyminen

Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin kunnan päättämällä hulevesiviemäröinnin alueella. Kouvolan Vesi Oy suosittelee liittymistä hulevesiverkostoon saneeraustyön yhteydessä edullisuuden ja käytännöllisyyden vuoksi. Suosittelemme tarkistamaan, että kiinteistöltä ei johdeta hulevesiä (sis. salaojat) jätevesiviemäriin. Kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä (sis. salaojat) jätevesiviemäriin voidaan periä korotettu jätevesimaksua. Kouvolan kaupunki tulee myöhemmin vahvistamaan saneerauksen yhteydessä rakennetun hulevesiviemärin vaikutusalueen huleveden viemäröinti alueeksi. Tällöin Vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus tulee voimaan.

Hulevesiviemäristä rakennetaan tonttiennakkohaarat kullekin kiinteistölle. Mikäli kiinteistön nykyisestä hulevesijärjestelmästä on purkuputki esim. kadun kuivatusojaan, voidaan se liittää rakennettavaan verkostoon saneeraustöiden yhteydessä kiinteistön hakemuksesta. Muussa tapauksessa huleveden tonttiennakkohaara tulpataan. Huleveden tonttiennakkohaaraan asennetaan tarkastusputki kiinteistön rajalle. Liittymistä hulevesiviemäriin on mahdollista hakea myös saneeraustöiden valmistumisen jälkeen, jolloin liittyminen suoritetaan. Pyydämme teitä esittämään toiveen tontti hulevesiliittymän sijainnista kiinteistöllenne suunnitteluvaiheessa, jos teillä on asiaan jokin näkemys.

Verkoston saneeraus- ja rakentamismaksut löytyvät palveluhinnastostamme.

Huleveden liittymismaksut löytyvät hinnastostamme.

Mikäli kiinteistö on jo aiemmin saneerannut tonttijohdot runkolinjan liitoskohtaan saakka on kiinteistö oikeutettu saamaan ikähyvityksen tonttijohdoista.

Lisätietoja tarvittaessa:

Toni Kääpä, suunnittelija
p. 040 4833 189
toni.kaapa@kouvolanvesi.fi