23.5.2022

Kouvolan Vesi Oy:n hallitustiedote 1/2022

Mies pitää kädessä kokousnuijaa

Kouvolan Veden hallitus on päättänyt käynnistää säännöllisen tiedottamisen hallituksessa käsitellyistä asioista joulukuusta 2021 alkaen.

Kouvolan Veden nykyinen hallitus aloitti toimintansa yhtiökokouksen päätöksellä 26.1.2022. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Kasurinen ja varapuheenjohtajaksi Jari Horppu. Muut hallituksen jäsenet ovat Pekka Korpivaara, Maria Lammi, Jari Sipari ja Garita Sundström.

Kouvolan Veden hallitus on kokoontunut kevään 2022 aikana yhteensä neljä kertaa. Viimeisin kokous pidettiin toukokuussa. Ensimmäisten kuukausien aikana hallitus on käsitelly ja hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021. Hallituksen uudet jäsenet ovat perehtyneet yhtiön toimintaan erillisessä perehdyttämistilaisuudessa. Yhtiön strategian uudistyötä on jatkettu yhdessä hallituksen kanssa ja työ on tavoitteena saada päätökseen kesän 2022 aikana.

Ukrainan tilanteen takia yhtiön talouden kehittymistä on seurattu säännöllisesti ja pohdittu ennusteita ja toimenpiteitä loppuvuodelle. Myös varautumiseen liittyvät asiat ovat olleet asialistalla. Loppuvuoden aikana hallitukselle tulevat käsiteltäväksi mm. hulevesiasiat, vuoden 2023 talousarvio ja mahdolliset hinnaston maksujen tai hintojen muutokset.

Kouvolan Veden tiedottamista voi jatkossa seurata myös somekanavien kautta. LinkedIn otettiin käyttöön maaliskussa ja jatkossa yhtiön uutisia voi seurata myös Facebookista. Yhtiön sisäisen viestinnän tehostamiseksi kesän aikana otetaan henkilökunnalle käyttöön Intrasivut. Kouvolan Vesi on myös mukana syyskuussa järjestettävillä rekryrointimessuilla.7

Ajankohtaista

joulukalenterin taustakuva jossa piirroskuva lumisesta metsämaisemasta

Joulukalenteri on avattu!

Avaa luukkuja päivittäin

Lue lisää

Ihminen kaataa vettä vesikannusta lasiin.

Hintojen tarkistukset vuodelle 2024

Tiedote ja hinnasto vuodelle 2024 julkaistu.

Lue lisää