13.7.2021

Haukkajärven vedenottamolla käyttöön uusi imeytysallas

Tyhjä hiekka-allas, jossa putkesta tulee vettä altaaseen.

Kouvolan Veden Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella on otettu käyttöön uusi imeytysallas. Raakavesi pumpataan Haukkajärvestä imeytysaltaisiin, joista se imeytyy maaperään muodostaen tekopohjavettä. Pohjavesi pumpataan siiviläputkikaivoista vedenkäsittelylaitokselle, jossa siitä tuotetaan talousvettä.

Uuden imeytysaltaan läpi raakavettä imeytyy pohjavedeksi noin 100 m3 tunnissa. Uusi imeytysallas tuo lisävarmuutta vedentuotantoon vuorokauden huippukulutusaikoina sekä myös kuivimpina vuodenaikoina, jolloin pohjaveden pinta on alhaalla.

Haukkajärven vedenottamo on Kouvolan Veden merkittävin talousveden tuotantolaitos ja siellä tuotetaan joka päivä noin 5 500 m3 talousvettä Kouvolan Veden asiakkaiden käyttöön.

Lisätietoja tarvittaessa:

Aleksi Päkki
käyttöteknikko
040 7480 510
aleksi.pakki[a]kouvolanvesi.fi