30.3.2021

Jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden kehittämiseen ympäristöministeriöltä rahoitusta

Ympäristöministeriöltä on saatu rahoitusta Mäkikylän jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden kehittämishankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa eri prosessien energiankulutusta ja luoda jätevedenpuhdistamolle jatkuvatoiminen energiakulutuksen seuranta, joka antaa mahdollisuuden kehittää energiatehokasta jätevedenpuhdistusta. Esimerkiksi eri prosessivaiheista ilmastuksen on arvioitu kuluttavan eniten energiaa, joten tehostamistoimenpiteet tullaan kohdistamaan erityisesti tähän.

Ympäristöministeriö rahoittaa kaikkiaan 31 hanketta noin 13 miljoonalla eurolla. Hankkeissa edistetään jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta, jätevesien ravinteiden kierrätystä tai ne tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja.

Ympäristöministeriön verkkosivuilta löydät lisää tietoa hankkeesta.