17.12.2021

Jätevedenpuhdistamon energiatehokkuushanke etenee

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo lumimaisema

Ympäristöministeriöltä on saatu rahoitusta Mäkikylän jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden kehittämishankkeeseen.

Hanke alkoi toukokuussa 2021 jätevedenpuhdistamon energiakatselmuksella, jossa selvisi ilmastuksen vievän odotetusti eniten sähköä muihin prosesseihin verrattuna. Esiin nousi myös muita kohteita, kuten hiekanerotusallas ja -laitteisto. Energian säästötoimia suositeltiin myös lämmitysratkaisuihin ja yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona olisi lämmöntalteenotto puhdistetusta jätevedestä.

Hanke jatkuu vuonna 2022. Energiakulutuksen seurantaan ollaan luomassa KPI-tunnuslukuja, joiden avulla voidaan havaita kulutuspoikkeamat prosessien ja laitteiden energian kulutuksessa. Huolto- ja korjaustoimet voidaan näin kohdentaa nopeammin ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta pystytään seuraamaan.

Ilmastusprosessia ollaan mallinnettu ja mallin viemistä käytännön prosessiajoon tullaan vielä tarkastelemaan.

Hiekanerotus tullaan saneeraamaan muutaman vuoden sisällä. Myös muita energiakatselmuksessa esiin nousseita kehitys- ja muutosehdotuksia tullaan selvittämään ja tutkimaan tarkemmin.

Ympäristöministeriö rahoittaa kaikkiaan 31 hanketta noin 13 miljoonalla eurolla.
Hankkeissa edistetään jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta, jätevesien ravinteiden kierrätystä tai ne tukevat ravinteiden kierrätyksen symbiooseja.

Ajankohtaista

Kaksi henkilöä kättelee toisiaan

Hankinnat ja kilpailutukset 2024

Uutisoimme kilpailutukset ja hankinnat joiden arvo on yli 100 000 euroa.

Lue lisää