27.5.2020

Jätevedenpuhdistamojen purku- ja maisemointityöt valmistuivat

Akanojan vedenpuhdistuslaitos ilmakuvassa

Vanhat käytöstä poistetut Kuusankosken Akanojan sekä Valkealan Vuohijärven jätevedenpuhdistamojen purku- ja maisemointityöt valmistuivat alkukeväästä 2020.

Kuusankosken puhdistamo oli alkujaan valmistunut vuonna 1977. Varalaitokseksi se jäi vuonna 2015, jolloin Kuusankosken alueen jätevesien johtaminen siirrettiin Mäkikylän nykyiseen jätevedenpuhdistamoon.

Vuohijärven vanha lammikkopuhdistamo lopetti toimintansa puolestaan vuonna 1998, jolloin Vekaranjärven varuskunta-alueen jätevesien johtaminen aloitettiin Vuohijärven siirtoviemärin kautta Mäkikylän puhdistamolle Kouvolaan.

Ajankohtaista

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää

Savutustutkimuksessa löytynyt virheellinen jätevesiviemäriin tehty hulevesiliittymä.

Viemäriverkoston tutkimuksia Korian alueella 25.5. – 17.7.2020

Viemäriverkoston tutkimuksia savukokeilla Korialla.

Lue lisää