15.5.2020

Käyttämättä olleiden rakennusten hanaveden laatu

Vesihanasta virtaa vettä.

Koronaviruksen aikana käyttämättä tai vähällä käytöllä olevien kiinteistöjen pitkään seissyt vesi voi heikentää veden laatua. Näiden kiinteistöjen hanaveden laadun voit varmistaa juoksuttamalla vettä.

Vesilaitosyhdistyksen sivuilta lisää toimenpiteistä veden laadun varmistamiseksi.