29.8.2022

Kouvolan Vesi Oy:n hallitustiedote 2/2022

Mies pitää kädessä kokousnuijaa

Kouvolan Vesi Oy:n hallitus tiedottaa

Kouvolan Veden nykyinen hallitus aloitti toimintansa yhtiökokouksen päätöksellä 26.1.2022. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Kasurinen ja varapuheenjohtajaksi Jari Horppu. Muut hallituksen jäsenet ovat Pekka Korpivaara, Maria Lammi, Jari Sipari ja Garita Sundstöm.

Hallitus on kokoontunut alkuvuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Hallitus kokoontuu jatkossa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pois lukien kesälomakausi.
Alkuvuoden aikana kokouksien asialistalla ovat olleet mm. hallituksen toimintaperiaatteet, hulevesiasiat, palveluhinnaston muutokset, talouden ja yhtiön riskienarvioinnin seuranta sekä strategian päivitys. Syksyn kokousten asialistalla ovat mm. talousarvion käsittely, strategian hyväksyntä ja hulevesiasiat, jota käsitellään erikseen erillisessä työpajassa.

Ennen juhannusta hallitus kävi tutustumassa hallituksen kokouksen yhteydessä Okanniemen vedenkäsittelylaitokseen sekä Okanniemen ja Vuohijärven raakavesikaivoihin. Tutustumiskäynti oli erittäin mielenkiintoinen ja antoi hallituksen jäsenille arvokasta tietoa talousveden valmistuksesta.

Kokonaisuutena hallitustyöskentely on toiminut hyvin ja asioista keskustelu on ollut rakentavaa ja päätöksenteko selkeää. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä kohti uusia haasteita.

hallituksen jäsenet rivissä

Ajankohtaista

joulukalenterin taustakuva jossa piirroskuva lumisesta metsämaisemasta

Joulukalenteri on avattu!

Avaa luukkuja päivittäin

Lue lisää

Ihminen kaataa vettä vesikannusta lasiin.

Hintojen tarkistukset vuodelle 2024

Tiedote ja hinnasto vuodelle 2024 julkaistu.

Lue lisää