13.9.2019

Kouvolan Vesi sai hyvät arviot asiakkailta

Nainen kantaa pyykkipinoa sylissään.

Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Kouvolan Vesi paransi tuloksia veden laadun, asiakaspalvelun ja viestinnän osalta. Kouvolassa hanavesi on väriltään ja hajultaan erinomaista (arvosana yli 9). Veden jakelu toimii lähes yhtä varmasti ja katkottomasti kuin keskimäärin muissa kyselyyn osallistuneissa vesilaitoksissa.

– Kyselyn tulokset ovat odotettuja, sillä olemme tehneet määrätietoista työtä, jotta voimme yhä paremmin palvella asiakkaitamme ja pitää huolta vesijohtoverkostosta. Vesihuollossahan kaikki on kunnossa, kun sitä ei huomaakaan, kertoo Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä.

Asiakaspalvelu koetaan ystävälliseksi ja asiantuntevaksi, arvosanaksi tuli lähes 8,5. Kouvolan Veden asiakaspalvelussa työskentelee osaavia ammattilaisia, jotka ratkovat asiantuntevasti ja nopeasti erilaisia ongelmatilanteita. Myös vesilaitoksen viestintä on parantunut edellisvuosista. Etenkin häiriötilanteista viestimistä kehitetään vielä jatkossakin.

Veden jakelun osalta tyytymättömyys kohdistuu lähinnä kunnallisen vesijohtoverkoston tilaan, jonka suhteen Kouvolan Veden asiakkaat ovat tutkittujen vesilaitosten asiakkaista kriittisimpiä.

– Vaikka verkostossa on korjausvelkaa, on verkostomme silti verraten hyvässä kunnossa. Huollamme verkostoa ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat jatkossakin ongelmitta. Tänä vuonna toteutamme putkiston saneeraus- ja uudisrakennuskohteita 5 miljoonan euron edestä, kertoo Timo Kyntäjä.

Kouvolan Vesi paransi tuloksiaan kaikilla mittareilla myös Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 -tutkimuksessa. Veden laadun osalta sijoitus oli mukana olevista vesilaitoksista viides. Jäteveden puhdistamon toimintaan oli tyytyväisiä 87 prosenttia vastaajista.

 

Vuosittain toistettava, vesilaitosten WACSI (Water Customer Satisfaction Index) on kysely, jossa tutkitaan asiakkaiden arvioita veden laadusta, veden jakelusta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 13 suomalaista vesilaitosta. 

Yhdyskuntantekniset palvelut 2019 -tutkimuksen toteutti FCG. Mukana oli 19 kaupunkia.

Valvotusti laadukasta

Kouvolan Veden toimittama talousvesi täyttää hyvin viranomaisten asettamat laatuvaatimukset.

Lue lisää
Lähikuva sitruunasta kellumassa vedessä.

Ajankohtaista

Käsien pesua saippualla.

Vesihuolto koronaepidemian aikana

Tähän kootaan Kouvolan Veden koronavirustilanteen aikana julkaisemat uutiset ja tiedotteet.

Lue lisää

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää