23.11.2020

Kouvolan Vesi Oy uudistaa hinnoitteluaan

Vesipisara tippumassa veteen

Vesimaksuihin ja liittymismaksuihin on tulossa muutoksia tammikuussa 2021 Kouvolan Veden toiminta-alueella. Muun muassa liittymismaksujen perusteita on muutettu ja käyttömaksuihin ja pienimmän vesimittarikoon perusmaksuun on tehty yhdeksän (9) prosentin korotus.

Veden hinta koostuu puhtaan veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksusta. Maksuilla katetaan vesihuoltolaitoksen veden hankinta, jäteveden puhdistaminen, puhtaan veden ja jätevesien johtaminen verkostoissa, laitosten ja verkoston rakentaminen ja kunnossapito sekä vesihuoltolaitoksen investoinnit.

Esimerkiksi neljän asukkaan omakotitalossa, jossa vedenkulutus on noin 200 kuutiota vuodessa ja mittarikoko on 20 mm, korotukset ovat veden käyttömaksujen osalta 2,50 euroa kuukaudessa ja jäteveden osalta 3,34 euroa kuukaudessa. Perusmaksuissa korotus on veden osalta 0,50 euroa kuukaudessa ja jäteveden osalta noin 0,75 euroa kuukaudessa.

Edellinen käyttömaksun korotus viisi vuotta sitten

Tammikuussa 2021 voimaan tulevan hinnaston mukaan veden käyttömaksu on 1,79 euroa kuutiolta ja jäteveden käyttömaksu 2,41 euroa kuutiolta. Pienemmässä mittarikoossa (13–20 mm) perusmaksu on veden osalta 72,81 euroa vuodessa ja jäteveden osalta 109,22 euroa vuodessa.

– Korotusten taustalla ovat verkoston ylläpito- ja korjauskustannukset sekä investointikustannukset, jotka ovat suuria myös tulevina vuosina. Ensi vuonna verkoston saneeraukseen käytetään 7,1 miljoonaa euroa, kertoo toimitusjohtaja Ari Mikkelä Kouvolan Vesi Oy:stä.

Kouvolan Veden toiminta-alueella oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 766 kilometriä runkovesijohtoverkostoa, 677 kilometriä runkojätevesiviemäriverkostoa ja 240 kilometriä runkohulevesiviemäriverkostoa.

Verkostoon liittyvän rakentajan liittymismaksut muuttuvat

Hinnoittelussa tapahtuu asiakkaalle myös positiivisia muutoksia. Tonttijohtoennakoiden rakentamis- ja saneerausmaksut poistuvat Kouvolan Veden toiminta-alueella uusien ja saneerattavien kohteiden osalta 1.1.2021 alkaen. Jo käynnissä olevien kohteiden osalta noudatetaan nykyistä hinnoittelua.

– Liittymismaksujen hinnoittelu perustuu jatkossa mittarikokoon. Nyt liittymismaksu perustuu omakoti- ja paritalokiinteistöillä kiinteistön rakennusoikeuteen kolmessa eri maksuluokassa ja muilla kiinteistöillä rakennuksen kerrosalaan. Kokonaisuutena uuden liittyjän maksut alenevat, kun edellä mainittu rakentamismaksu poistuu, Ari Mikkelä sanoo.

Kouvolan Veden toimitusehdot muuttuvat 1.3.2021 alkaen

Uusissa toimitusehdoissa on muun muassa seuraavia muutoksia: määritelmien tarkennukset sekä liittämiseen, palvelun keskeyttämiseen, laitoksen toimintaan ja keskeytyksiin liittyvien ehtojen tarkennukset. Lisäksi tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden vastuita tarkennettiin. Sammutusvesilaitteistoihin liittyvät ehdot poistettiin uusista toimitusehdoista, sillä niille on omat toimitusehdot.

Taksahinnasto sekä sopimus- ja toimitusehdot postitetaan kaikille asiakkaille marraskuun aikana.

Hinnasto 1.1.2021 (pdf)

Sopimusehdot 1.1.2021 (pdf)

Yleiset toimitusehdot 1.3.2021 (pdf)

Laskutus ja hinnoittelu

Hankkeet ja investoinnit