17.5.2019

Mäkikylän biokaasulaitos on myyty Gasumille

Ilmakuva Mäkikylän biokaasulaitoksesta.

Kouvolan Vesi Oy on myynyt Mäkikylän biokaasulaitoksensa energiayhtiö Gasum Oy:lle. Liiketoimintakauppa saatiin päätökseen 17. toukokuuta 2019.

Kouvolan Veden ja Gasumin välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6.2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

– Nyt tehty kauppa päättää useamman vuoden kestäneen prosessin, jolla olemme hakeneet taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää ratkaisua ydintoimintoihimme kuulumattomalle biolaitostoiminnalle, Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä kiteyttää.

Mäkikylän biolaitoksen heikko kannattavuus on johtunut ennen muuta sen pienestä käsittelykapasiteetista. Lupaehtojen sallimat käsittelymäärät ovat noin 20 000 tonnia vuodessa. Laitoksella on tuotettu puhdistamolietteestä sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä biokaasua ja lannoitteita. Biolaitoksen ostaneen Gasumin suunnitelmana on investoida laitoksen kehittämiseen.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee 12 biokaasulaitoksessaan Suomessa ja Ruotsissa noin 800 000 tonnia biomassoja vuodessa. Biokaasumarkkinoiden ja kaasun liikennekäytön kehittäminen sekä tuotantokapasiteetin kasvattaminen ovat keskeinen osa yhtiön strategiaa, johon myös Mäkikylän biokaasulaitoksen ostaminen sisältyy.

– Odotuksemme liiketoimintakaupan vaikutuksista ovat myönteisiä. Gasumilla on kaikki edellytykset Mäkikylän biokaasulaitoksen kehittämiseen, Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Silén arvioi.

Vuonna 2011 valmistuneen Mäkikylän biolaitoksen rakennutti Kymen Bioenergia Oy, jonka pääomistaja oli KSS Energia Oy. Kouvolan kaupunki siirsi biolaitoksen ja sen jalostuslaitoksen Vesilaitokselle vuosina 2014–2015.