20.5.2022

Pörriäisiä niityllä – edistämme luonnon monimuotoisuutta

kaksi mehiläistä lentää keltaiseen kukkaan

Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla olevat niittyalueet turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja antavat paljon iloa pörriäisille.

Niittyjen hoito aloitettiin vuonna 2021 yhteistyössä Edukon luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa. Niitty tarvitsee hoitoa, jotta se ei rehevöityisi liikaa. Tämän vuoksi niityltä poistettiin puuntaimia ja vieraslajeja. Niitylle jätettiin risuista ja niittyjätteestä kasoja hyönteisille.

Maailman mehiläispäivää vietetään 20.5.2022 ja

luonnon monimuotoisuuden päivää 22.5.2022.

Luonnon monimuotoisuus lisää mahdollisuutta pölyttäjien selviytyä ihmisten aiheuttamista ympäristömuutoksista.