18.9.2019

Tiedote vesihuoltoverkoston täydennyskartoituksesta

Viemärikaivon avoin suuaukko ja mittakeppi

Kouvolan Vesi Oy teettää vesihuoltoverkoston täydennyskartoitusta Kuusankoskella: Mäkikylän, Maunukselan ja Heinharjun
alueilla syksyllä 2019. Kartoituksen tarkoituksena on tarkentaa verkostokarttaa osana omaisuuden hallintaa ja verkoston jatkosuunnittelua.
Kartoituksesta vastaa GeoUnion Oy.

Kartoitustyötä tehdään katualueilla sekä kiinteistöjen piha-alueilla.
Mittaustyöntekijöillä ei ole tarvetta päästä kiinteistön sisätiloihin.

KARTOITUSALUEET JA AJANKOHDAT
Mäkikylän alue                                  23.9. – 1.11.2019
Maunukselan ja Heinharjun  alue 21.10. – 13.12.2019

Kartoitustyötä tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana.

Aluekohtaista edistymistä voi seurata Kouvolan Vesi Oy:n häiriökartalta.

TARVITTAVAT TOIMENPITEET
Kiinteistön omistajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että kiinteistön talosulkuventtiili ja
jäteveden tarkastuskaivo/-putki ovat näkyvillä ja niiden luo on esteetön pääsy. Muita toimenpiteitä
tai kiinteistön omistajan läsnäoloa ei edellytetä.

Lisätietoja kartoitustyön etenemisestä ja aikataulusta

GeoUnion Oy
Teemu Myyrä
Projektikoordinaattori
puh. 040 5943 589

Muut lisätiedot

Kouvolan Vesi Oy
Mikko Tiainen
Suunnitteluinsinööri
puh. 040 4899 163
mikko.tiainen[a]kouvolanvesi.fi

Ajankohtaista

Käsien pesua saippualla.

Vesihuolto koronaepidemian aikana

Tähän kootaan Kouvolan Veden koronavirustilanteen aikana julkaisemat uutiset ja tiedotteet.

Lue lisää

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää