5.12.2019

Tiedote vesihuoltoverkoston täydennyskartoituksesta

Viemärikaivon avoin suuaukko ja mittakeppi

Kouvolan Vesi Oy teettää vesihuoltoverkoston täydennyskartoitusta Kouvolan Mielakan ja Mielakanrinteen alueilla loppuvuodesta 2019 sekä alkuvuodesta 2020. Kartoituksen tarkoituksena on tarkentaa verkostokarttaa osana omaisuuden hallintaa sekä alueen vesihuoltoverkoston yleissuunnittelua. Kartoituksista vastaa Taratest Oy.

Kartoitustyötä tehdään katualueilla sekä kiinteistöjen piha-alueilla. Mittaustyöntekijöillä ei ole tarvetta päästä kiinteistön sisätiloihin.

Kartoitustyö aloitetaan viikolla 50. Kartoitustyötä tehdään arkipäivisin klo 7.00‒16.00 välisenä aikana.

Kartoitusalueen tarkempi rajaus on esitetty Kouvolan Vesi Oy:n häiriökartalla
http://www.kouvolanvesi.fi/hairiotilanteet/

TARVITTAVAT TOIMENPITEET

Kiinteistön omistajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia, että kiinteistön talosulkuventtiili ja jäteveden tarkastuskaivo/-putki ovat näkyvillä ja niiden luo on esteetön pääsy. Muita toimenpiteitä tai kiinteistön omistajan läsnäoloa ei edellytetä.

Lisätietoja kartoitustyön etenemisestä ja aikatauluista:

Taratest Oy
Kaj Taskinen
Aluepäällikkö
puh. 040 7287 222

Muut lisätiedot:

Kouvolan Vesi Oy
Mikko Tiainen
Suunnitteluinsinööri
puh. 040 4899 163
mikko.tiainen[at]kouvolanvesi.fi

Ajankohtaista

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää

Savutustutkimuksessa löytynyt virheellinen jätevesiviemäriin tehty hulevesiliittymä.

Viemäriverkoston tutkimuksia Korian alueella 25.5. – 17.7.2020

Viemäriverkoston tutkimuksia savukokeilla Korialla.

Lue lisää