25.3.2020

Toimintavarmuudesta huolehditaan koronaviruspandemian aikana

Kouvolan Vedellä on varauduttu koronavirusepidemian tuomiin haasteisiin järjestelyin, jotka takaavat palvelun toimintavarmuuden. Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava myös poikkeustilanteissa.

– Toimimme varautumissuunnitelmamme mukaisesti ja pidämme henkilöstömme jatkuvasti ajan tasalla tarvittavista toimenpiteistä. Henkilöstö on jaettu eri ryhmiin, jotka ovat fyysisesti eriytettyjä toisistaan sekä mahdollisuuksien mukaan työskentelevät etänä ja liikkuvat työmaille suoraan kotoa. Olemme kartoittaneet lisähenkilöstön saatavuutta omasta reservistä ja pitäneet yhteyttä lähialueen muihin vesilaitoksiin. Toimipisteillä huolehditaan erityisen hyvin hygieniasta henkilökunnan ja siivouspalvelun toimesta, kertoo Kouvolan Veden väliaikainen toimitusjohtaja, laitospäällikkö Ari Mikkelä.

Kouvolan Vedelle tulevien materiaalitoimitusten tilanne on varmistettu ja kemikaalivarastoja on täydennetty säilyvyydet huomioiden. Myös palveluntoimittajien osalta varautuminen on varmistettu ja puitesopimusten myötä palveluita voidaan tarpeen tullen hankkia eri toimijoilta.

Ulkopuoliset urakat jatkuvat toistaiseksi normaalisti kokoontumisrajoitukset huomioiden. Taloihin ja kiinteistöihin ei toistaiseksi mennä sisälle, eikä vedenkulutusmittareita näin ollen tällä hetkellä vaihdeta.

Kriittisten vesihuollon asiakkaiden osalta toimitaan Kouvolan Veden varautumissuunnitelman mukaisesti esimerkiksi veden jakelun katketessa.

Kouvolan Veden asiakaspalvelu toimipisteellä on toistaiseksi suljettu, mutta asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköpostitse. Asiakkaita tiedotetaan mahdollisista poikkeusjärjestelyistä mahdollisimman ajantasaisesti ja heitä kehotetaan seuraamaan myös Kouvolan Veden verkkosivuja www.kouvolanvesi.fi.

Kouvolan Vesi seuraa tilannetta ja on aktiivisesti yhteydessä kaikkiin olennaisiin sidosryhmiin, jotta mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Asiakaspalvelu: 020 615 4800 (vaihde) / vesilaskutus@kouvolanvesi.fi