11.1.2020

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon käyttöönotto siirtyy

Yhdysvesijohdon upotusvaihe Käyrälammella lokakuussa 2020 (Erkkiheikkilä Oy)
Yhdysvesijohdon upotusvaihe Käyrälammella lokakuussa 2020. Kuva Erkkiheikkilä Oy.

Kouvolan Vesi Oy:n aiemmin tiedottamaa yhdysvesijohdon käyttöönoton ajankohtaa 12.1.2021 joudutaan lykkäämään. Lykkäyksen syynä on linjasta otetussa tutkimusnäytteessä havaittu kohonnut kokonaispesäkeluku.

Asiakkaille toimitettavan talousveden korkea laatu ja käyttöturvallisuus ovat Kouvolan Vedelle erityisen tärkeää. Yhdysvesijohto otetaan käyttöön, kun veden laadun todetaan olevan talousvesiasetuksen vaatimukset täyttävää. Uusi käyttöönottoajankohta tiedotetaan asiakkaille myöhemmin.

Pahoittelemme lykkäyksestä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.