8.7.2020

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Parannamme vesihuollon toimintavarmuutta rakentamalla uuden käyttöveden runkolinjaa Kouvolan ja Kuusankosken välille.

Linja yhdistää Tykkimäellä Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta tulevan runkovesijohdon sekä Voikkaalla Pilkanmaalta syötettävän runkolinjan. Uusi linja tulee normaalitilanteessa helpottamaan alueellisia kulutushuippuja sekä laitosten tai verkoston mahdollisissa häiriötilanteissa toimii vaihtoehtoisena vedenjakelureittinä eri häiriöalueilla. Hanke etenee suunnitellusti aikataulussa ja valmistuu tämän vaiheen osalta marraskuussa 2020.

Työt etenevät tällä hetkellä Valkealanväylän eteläpuolella Lautaron ja Käyrälammen kautta kohti Tykkimäen liitoskaivoa.

Ajankohtaista

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi selvittivät koronaviruksen esiintymistä Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla

Selvityksessä ei ole löydetty yhtä vastausta asiaan, vaan koronaviruksen ilmestyminen Kouvolan jätevesiin on todennäköisesti monen tekijän summa.

Lue lisää

vedetty vessanpönttö

Kouvolan jätevesissä havaittu koronavirusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti löytäneensä jätevesiseurannassa elokuun lopussa koronavirusta myös Kouvolan jätevesistä.

Lue lisää