13.4.2022

Valkealassa jätevesiviemäriverkoston vuotovesitutkimuksia 26.4. – 3.5.2022

viemäri avattu viemärivettä kulkee putkistossa

Valkealan alueen jätevesiviemäriverkostossa tehdään vuotovesitutkimuksia 26.4.-3.5.2022 välisenä aikana. Vuotovesitutkimukset suorittaa Aquapriori Oy.

Tutkimuksia tehdään pääasiassa yleisillä alueilla, mutta myös muutamia tutkittavia viemärilinjoja sijaitsee kiinteistöjen piha-alueilla. Tällöin tutkimuksen suorittaminen vaatii lyhytaikaista oleskelua kiinteistön alueella. Tutkimusten suorittajille ei ole tarvetta päästä kiinteistöjen sisätiloihin.

Vuotovesitutkimuksella selvitetään Valkealan alueen jätevesiviemärin kuntoa sekä mahdollisia jätevesiviemärin muita vuotovesien tai jätevesiviemäriin johtuvien hulevesien lähteitä. Vuotovesitutkimukset suoritetaan jätevesiviemärissä virtaavassa vedestä otettavilla näytteillä, joiden perusteella on mahdollista määrittää jäteveden ja vuotoveden suhde.

Lisätietoja tarvittaessa:
Jarno Hujanen
vesihuoltoinsinööri
puh. 0400 576 448
jarno.hujanen[a]kouvolanvesi.fi