3.7.2019

Varman tekemisen ja kehittämisen vuosi 2018

Käsi kääntää vesihanaa, josta suihkuaa vettä lavuaariin
Kouvolan Vesi saavutti hyvin niin toiminnalliset kuin taloudellisetkin tavoitteensa vuonna 2018. Talousveden ja jäteveden käyttömaksut pysyivät jo neljättä vuotta ennallaan.

Kouvolan Vesi saavutti hyvin toiminnalliset tavoitteensa. Talousveden laatu säilyi hyvänä ja puhdistamotoiminnassa saavutimme pääosin ympäristölupien mukaiset tavoitteet. Talousvesiverkostossa ei ilmennyt tavanomaisesta poikkeavia häiriöitä ja verkostosaneerauksista tiedotimme hyvissä ajoin. Toiminta puhdasvesilaitoksillamme ja Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla oli varmaa.

Myös taloudellinen kehitys oli suunnitellun mukaista. Talousveden laskutus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 prosenttia, kun taas jäteveden puolella kasvua oli 4,9 prosenttia. Yhtiön liikevaihto, 16,5 miljoonaa euroa, oli hieman edellisvuotta suurempi ja tulos positiivinen.

Sekä talousveden että jäteveden käyttömaksumme pysyivät jo neljättä vuotta ennallaan. Mikäli kehityksemme jatkuu nykyisen kaltaisena, vesitaksamme voivat säilyä hyvinkin vertailukelpoisina valtakunnalliseen keskitasoon verrattuna myös tulevaisuudessa.

Kohdistimme vuoden 2018 investoinneista valtaosan verkoston saneerauksiin, eli käytännössä maksoimme saneerausvelkaa. Tavoitteemme on, ettei korjausvelka ainakaan kasvaisi nykyisestä. Tämä edellyttää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä noin 7–9 miljoonan euron vuosi-investointeja.

Tutustu tarkemmin toimintaamme ja talouteemme: Vuosikertomus 2018

Ajankohtaista

Porin asuntomessujen kohde nro 5. Herukka. Kuva: Tomi Glad

Helpotusta janoon Asuntomessuilla

Paras helpotus messuhikeen on laadukas hanavesi. Nappaa kotoa pullo mukaasi ja täytä se juomavesipisteellämme!

Lue lisää

Teija Suutari, Timo Kyntäjä ja Ari Mikkelä harjoittelemassa toimintaa Kouvolan Veden ja sen yhteistyötahojen häiriötilanneharjoituksessa. Kuva Johannes Wiehn.

Vesihuollon yhteistyö toimii erinomaisesti

Kouvolan Vesi ja sen yhteistyötahot harjoittelivat toimintaa talousveden häiriötilanteessa.

Lue lisää