3.7.2019

Varman tekemisen ja kehittämisen vuosi 2018

Käsi kääntää vesihanaa, josta suihkuaa vettä lavuaariin
Kouvolan Vesi saavutti hyvin niin toiminnalliset kuin taloudellisetkin tavoitteensa vuonna 2018. Talousveden ja jäteveden käyttömaksut pysyivät jo neljättä vuotta ennallaan.

Kouvolan Vesi saavutti hyvin toiminnalliset tavoitteensa. Talousveden laatu säilyi hyvänä ja puhdistamotoiminnassa saavutimme pääosin ympäristölupien mukaiset tavoitteet. Talousvesiverkostossa ei ilmennyt tavanomaisesta poikkeavia häiriöitä ja verkostosaneerauksista tiedotimme hyvissä ajoin. Toiminta puhdasvesilaitoksillamme ja Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla oli varmaa.

Myös taloudellinen kehitys oli suunnitellun mukaista. Talousveden laskutus pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 prosenttia, kun taas jäteveden puolella kasvua oli 4,9 prosenttia. Yhtiön liikevaihto, 16,5 miljoonaa euroa, oli hieman edellisvuotta suurempi ja tulos positiivinen.

Sekä talousveden että jäteveden käyttömaksumme pysyivät jo neljättä vuotta ennallaan. Mikäli kehityksemme jatkuu nykyisen kaltaisena, vesitaksamme voivat säilyä hyvinkin vertailukelpoisina valtakunnalliseen keskitasoon verrattuna myös tulevaisuudessa.

Kohdistimme vuoden 2018 investoinneista valtaosan verkoston saneerauksiin, eli käytännössä maksoimme saneerausvelkaa. Tavoitteemme on, ettei korjausvelka ainakaan kasvaisi nykyisestä. Tämä edellyttää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä noin 7–9 miljoonan euron vuosi-investointeja.

Tutustu tarkemmin toimintaamme ja talouteemme: Vuosikertomus 2018

Ajankohtaista

Nainen kantaa pyykkipinoa sylissään.

Kouvolan Vesi sai hyvät arviot asiakkailta

Tyytyväisyys parani etenkin veden laadun ja asiakaspalvelun osalta.

Lue lisää

Lähikuva vedenkulutusmittarista

Eskolanmäen ja Puistomaan alueella vaihdetaan vesimittareita 2.9.2019 alkaen

Kouvolan Vesi vaihtaa mittareita Eskolanmäessä ja Puistomaalla.

Lue lisää