22.5.2020

Kouvolan vesi on tutkitusti laadukasta

Talousveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti ja valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Toimittamamme vesi on raikasta ja täyttää viranomaisten asettamat laatuvaatimukset.

Vedestä tutkitaan muun muassa veden happamuus eli pH-arvo, alkaliteetti eli veden puskurointikyky happamoitumista vastaan, rauta, veden kovuus, jäännöskloorin määrä ja veden väri. Veden laatu tutkitaan aistinvaraisesti hajun ja maun osalta.

Laboratoriotutkimukset talousveden terveydellisen laadun varmistamiseksi tehdään Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä Kouvolassa. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo laatutarkkailun tuloksia. Tuloksia raportoidaan vuosittain myös Aluehallintovirastoon.

Tiesitkö?

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin, kuten siivoamiseen ja peseytymiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään vaikkapa ravintoloissa ja liikuntapaikoissa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa.

Veden laatuun liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 

Lue lisää veden laadusta