13.3.2020

Vesihuolto koronavirustilanteessa

Käsien pesu. Kuva Johannes Wiehn.

Koronaviruksen leviämistä juomaveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä. Vedenkäsittely, erityisesti desinfiointi, tuhoaa mahdolliset virukset tehokkaasti, ja koronaviruksen leviämismahdollisuus veden välityksellä on siitäkin syystä erittäin pieni.

THL:n tiedon mukaan virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiassa pisaratartuntana lähikontaktissa, ja omaa tartuntariskiään voi näin ollen alentaa huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

Kouvolan Veden laskutuksen osalta asiakkaita pyydetään välttämään tarpeetonta kasvotusten tapahtuvaa asiointia. Laskutukseen liittyvät asiat suositellaan hoitamaan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

THL:n antaman ohjeistuksen mukaisesti sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, jotta epidemian leviämistä voidaan hidastaa. Taudin lievistä oireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Lisätietoa koronaviruksesta THL:n sivuilla.

Lisätietoa suojautumistoimenpiteistä jätevesityöntekijöiden osalta Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilla.