5.6.2020

Viemäriverkoston tutkimuksia Korian alueella 25.5. – 17.7.2020

Savutustutkimuksessa löytynyt virheellinen jätevesiviemäriin tehty hulevesiliittymä.

Kouvolan Vesi Oy teettää FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä jätevesiviemäriverkoston tutkimuksen, jossa selvitetään jätevesiviemäriin johtuvien vuoto- ja hulevesien alkuperää. Tutkimuksia tehdään savukokeilla ja tutkimusalueen kiinteistöjen jäteveden viemärikaivoja tarkastamalla.

Tutkimuksia suoritetaan Korialla arkipäivisin klo 8:00 – 17:00 seuraavilla alueilla:

  • Pioneerimetsä – Tammiranta 22.5. – 5.6.2020
  • Jaakkola – Hiivuri 8.6. – 3.7.2020
  • Sopenpelto 22.6. – 17.7.2020.

Tutkimusalueen kiinteistöjä tiedotetaan erikseen tehtävistä tutkimuksista.

Tutkimuksissa käytettävä savu on vaaratonta. Se ei värjää pintoja ja haihtuu muutamassa minuutissa. Savu ei pääse sisätiloihin, kun kaikkien lattiakaivojen ja lavuaarien vesilukoissa on vettä. Tämä on helppo varmistaa käyttämällä hetken normaalisti suihkuja ja vesihanoja. Viemärikaivon tutkimiseksi pyydämme kiinteistöjen omistajia poistamaan pihalla sijaitsevan kaivonkannen päältä mahdolliset ylimääräiset esineet ja varmistamaan, että kansi on selvästi näkyvissä. Tämä jouduttaa tutkimuksen suorittamista.

Kiinteistön omistajan tai haltijan ei tarvitse olla läsnä tutkimuksen aikana, koska tutkimuksia suoritetaan vain piha-alueilla ja tekijöillä ei ole tarvetta päästä kiinteistön sisätiloihin.

Jos savua on päässyt kiinteistön sisälle, tarkastakaa vesilukkojen toimivuus tai ottakaa yhteyttä yksityiseen LVI-yritykseen. Sisätiloihin päässyt savu tarkoittaa yleensä viallista viemäriputkistoa kiinteistön sisällä. Pankaa merkille savun purkautumispaikka ongelman paikallistamisen helpottamiseksi sekä tuulettakaa savu ulos. Sisätiloihin päässyt savu ei ole vaarallista.

Jos tutkimuksesta koitui vahinkoa tai haluatte lisätietoja tutkimuksen edistymisestä, pyydämme ottamaan yhteyttä FCG Suunnittelu ja tekniikka oy:n vastaavaan työnjohtajaan puhelinnumeroon 044 481 1190.

Pyydämme vallitsevasta COVID-19 tilanteesta johtuen pitämään tutkimuksen suorittajiin riittävän etäisyyden (min. 2 metriä).

Lisätietoja työn suorituksesta
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Työnjohtaja puh. 044 481 1190

Mika Tissari, projektipäällikkö
044 704 6277
mika.tissari@fcg.fi

Lisätietoja hulevesien johtamisesta
Kouvolan Vesi Oy

Jarno Hujanen, vesihuoltoinsinööri
0400 576 448
jarno.hujanen@kouvolanvesi.fi

Uutista päivitetty 11.6.2020 aikataulujen osalta.

Ajankohtaista

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää

Käsien pesua saippualla.

Vesihuolto koronaepidemian aikana

Tähän kootaan Kouvolan Veden koronavirustilanteen aikana julkaisemat uutiset ja tiedotteet.

Lue lisää