24.5.2024

Hallitustiedote 1/2024

Henkilöitä veneessä pelastusliivit yllä
Kouvolan veden hallitus

Kouvolan Veden hallitus on kokoontunut alkuvuoden 2024 aikana yhteensä neljä kertaa.

Alkuvuoden aikana kokousten asialistalla ovat olleet muun muassa henkilöstön kehittämissuunnitelma, vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyntä, yhtiön riskienarvioinnin seuranta, turvallisuustilanteen tilannekatsaus, alkuvuoden talouskatsaukset, vesiosuuskuntien tilannekuva, toimitusehtojen päivitys etäluettavien vesimittareiden osalta, yksikköesittelyt ja henkilöstökyselyn tulokset.
Kesän ja syksyn kokousten asialistalla ovat esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen tulokset, talousarvion käsittely vuodelle 2025 ja tietosuoja- ja tietoturvaohjeistukset.

Toukokuussa hallitus kävi tutustumassa Mäkikylän puhdistamon toimintaan. Käyttöinsinööri Sari Pilli esitteli laitoksen toimintaa asiantuntevasti. Hallituksen jäsenet saivat hyvän kokonaiskuvan puhdistamoprosessin toiminnasta ja merkityksestä yhdyskuntajätevesien puhdistuksessa.

Kokonaisuutena hallitustyöskentely on toiminut erinomaisesti ja asioista keskustelu on ollut rakentavaa ja päätöksenteko selkeää.

Kouvolan Veden nykyinen hallitus aloitti toimintansa yhtiökokouksen päätöksellä 26.1.2022. Hallitusta täydennettiin kahdella jäsenellä yhtiökokouksen päätöksellä 17.5.2023. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Outi Kasurinen ja varapuheenjohtajana Kimmo Jokiranta. Muut hallituksen jäsenet ovat Jari Horppu, Pekka Korpivaara, Maria Lammi, Jari Sipari, Leo Lindström ja Garita Sundstöm. Hallitus kokoontuu lähes kuukausittain pois lukien kesälomakausi.

Ajankohtaista