Vesi on arvokas luonnon lahja

Kouvolan Vesi toimittaa vuosittain verkostonsa kautta noin 4,5 miljoonaa kuutiota vettä. Vedestä noin kolme neljäsosaa on peräisin pohja- tai tekopohjavesilaitoksilta ja loput Pilkanmaan pintavesilaitokselta.

Pääosa talousvedestä tuotetaan Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella. Vesi tuotetaan siellä imeyttämällä raakavesi soraharjun läpi pohjavedeksi. Tekopohjaveden tuotannossa matkitaan luonnon omaa pohjaveden muodostumisprosessia. Laitos on ollut käytössä 1970-luvulta saakka.

Kuva: Marja Seppälä

Käsittelyt takaavat laadun

Vettä pumpataan ja käsitellään kaikkiaan 11 pisteessä Kouvolan Veden toiminta-alueella. Veden käsittelyllä varmistetaan, että talousvesi on miellyttävää ja laadukasta. Käsittelytapa riippuu siitä, onko kyseessä pohjavesi, tekopohjavesi vai pintavesi.

Luonnon pohjavesi kelpaisi jo sellaisenaan talouskäyttöön. Pohjavettäkin kuitenkin yleensä käsitellään ennen kulutukseen johtamista. Käsittelyllä vähennetään metalliputkien syöpymistä ja ehkäistään bakteerikantojen kasvumahdollisuutta. Osa pohjavedestä käsitellään myös suodattamalla liian fluorin poistamiseksi vedestä.

Tekopohjavesilaitoksella maaperään imeytetään järvivettä. Imeyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa luontaista pohjaveden muodostumisprosessia. Imeytettävä järvivesi puhdistuu suodattuessaan maaperän läpi, minkä jälkeen vesi käsitellään kuten luontainen pohjavesi.

Pintavesi puhdistetaan erilaisten käsittelyjen kuten saostuksen, suodatuksen ja desinfioinnin avulla.

Vedenottamon toiminnan eri vaiheet. Vaiheet on esitelty myös tekstinä sivulla.

Vastuullista vesihuoltoa

Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme veden hankinnasta lähtien aina sen palauttamiseen takaisin luonnon kiertokulkuun.

Lue lisää
Tyttö istumassa lammen rannalla.

Tutustu myös

Jätevesien käsittely

Puhdistamme jätevedet ympäristöystävällisesti, kolmessa eri vaiheessa ennen veden palauttamista luonnon kiertokulkuun.

Lue lisää

nainen tarjoaa vesilasia miehelle

Veden laatu

Kouvolan Veden toimittama talousvesi on raikasta ja laadukasta. Veden laatua tarkkaillaan aktiivisesti ja jatkuvasti.

Lue lisää