Veden asiantuntija palveluksessasi

Vesihuollossa kaikki on kunnossa silloin, kun sitä ei huomaakaan. Pyrimme huomaamattomaan ja varmaan vesihuoltoon toimintaamme ja palveluamme jatkuvasti kehittämällä. Investoinneilla lisäämme vesihuollon toimintavarmuutta. Ongelmatilanteet selvitämme nopeasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Johto ja organisaatio

Osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan järjestämisestä.

Kouvolan Veden hallituksen jäsenet ovat: Kasurinen Outi pj, Kimmo Jokiranta vpj, Horppu Jari, Korpivaara Pekka, Lammi Maria,  Lindström Leo, Sipari Jari ja Sundström Garita.

Kouvolan Veden organisaatiossa ylinnä hallitus, jonka alla toimitusjohtaja Ari Mikkelä ja näiden alla verkosto ja rakennuttaminen, suunnittelu, tuotanto, talous ja asiakaspalvelu sekä hallinto ja hr.

Kouvolan Veden palveluksessa on noin 50 ammattilaista. Laitoshenkilöstö huolehtii niin vedenottamoista kuin jätevedenpuhdistamosta ja -pumppaamoista.

Verkostoyksikössä kunnossapidon ja rakentamisen vaihtuvissa kohteissa työskentelee vesihuollon ammattilaisia, asentajia ja työnjohtoa. He vastaavat vesihuolto-, viemäri- ja hulevesiverkoston toimivuudesta, kunnossapidosta sekä rakennus- ja saneeraushankkeiden toteuttamisesta.

Verkoston henkilöstön tehtäviin kuuluvat myös vesimittareiden vaihto ja tarkastus.

Tuotannon yksikölle kuuluvat puhtaan veden tuotanto sekä jätevedenpumppaamot ja jäteveden puhdistaminen. Veden tuotannon henkilöstö vastaa laadukkaan ja puhtaan talousveden tuotannosta niin pintavesilaitokseilla kuin pohja- ja tekovedenottamoilla.

Jätevesipuolen henkilöstön tehtäviä ovat jätevesipumppaamoiden kunnossapito, sekä jätevesien puhdistus ympäristölupavaatimusten mukaisesti jätevedenpuhdistamolla.

Suunnitteluyksikkö vastaa vesihuoltoverkostojen suunnittelusta saneeraus- ja uudiskohteissa. Pienemmissä kohteissa suunnitelmat laaditaan yksikön omana työnä, kun taas suuremmissa hankkeissa suunnittelutyö tilataan kaupungilta tai konsulteilta.

Suunnitteluyksikön tehtäviin kuuluu lisäksi verkkotietoaineiston ylläpito – verkoston sijaintitietoa mitataan maastossa omien kartoittajien voimin ja maastossa mitattu tieto tallennetaan verkkotietojärjestelmään suunnitteluavustajien toimesta.

Suunnittelun henkilöstö vastaa myös erilaisten lausuntojen antamisesta sekä auttaa asiakkaita ja rakentajia vesihuoltoon ja hulevesiin liittyvissä asioissa.

Vesihuoltoa luonnon ehdoilla

Asiakkaamme voivat nauttia raikasta ja laadukasta hanavettä tietäen, että tuotamme vesihuoltopalvelut vastuullisesti huolehtien luonnosta.

Päivittäisessä työssä vaikutamme ympäristöön esimerkiksi hankkimalla vähäpäästöistä energiaa ja käyttämällä sitä tehokkaasti, puhdistamalla jätevedet niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja tukemalla henkilöstön vastuullista liikkumista.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista sekä erilaisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen.

Tutustu historiaamme

Olemme toteuttaneet laadukasta vesihuoltoa Kouvolan alueella jo yli 80 vuotta. Kurkista historiaamme!

Lue lisää
Pesuvati ja emalikannu hirsiseinän edustalla

Ajankohtaista