Näin voit hakea sprinklerin liittämistä

Kiinteistön omistajien, jotka haluavat liittää sammutusvesilaitteistonsa vesijohtoverkostomme tulee hakea liittymää erillisellä sprinkleriliitoslausuntohakemuksella. Lomake toimitetaan sähköisesti osoitteeseen suunnittelu[a]kouvolanvesi.fi.

Liittymishakemuksessa on esitettävä sprinklerilaitteiston ja syöttövesijohtoon mahdollisesti liitettävien muiden sammutusvesilaitteiden mitoitusvesimäärä ja vastaava painetaso. Liittymishakemuksen perusteella arvioimme, onko sammutusvesilaitteistojen liittäminen vesijohtoon mahdollista siten, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoonsa.

Perimme sprinkleriliittymästä liittymismaksua ja perusmaksua, joka perustuu sammutusvesilaitteiston toimitusvesimäärään.

Toimimme niin, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytykset ja vedentoimituksen paineen tai laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä. Olemme velvollisia kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen laitteistosta siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytyksiä tapahtuu mahdollisimman harvoin.

Sammutusvesilaitteistonsa verkostoomme liittäneessä kiinteistöissä mahdollisista keskeytyksistä aiheutuneisiin häiriöihin voidaan varautua täyden tilavuuden sammutusvesisäiliöillä.

Lisätietoja:

Vesihuoltoinsinööri Jarno Hujanen
p. 040 0576 448
jarno.hujanen[a]kouvolanvesi.fi

Sprinkleriliittymien toimitusehdot

Laskutus ja hinnoittelu

Sprinkleriliittymän liittymis- ja perusmaksuihin voit tutustua hinnastostamme.

Lue lisää
Tyttö tekee pihalla isoa saippuakuplaa.

Tutustu myös

Sade- ja sulamisvesiviemärin kansi, joka on osittain peittynyt syksyisen oransseilla puunlehdillä.

Hulevedet

Huolehdimme kiinteistöjen hulevesien viemäröinnistä luontoa ja jätevesiverkostoa kuormittamatta.

Lue lisää

Rakennuttaja tekee rakennuksen pohjapiirrokseen lyijykynällä merkintöjä.

Rakentajalle

Rakentajan muistilistan avulla liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon sujuu helposti ja vaivattomasti.

Lue lisää