Valvotusti laadukasta

Kouvolan Vedellä, kuten muissakin vesilaitoksissa, talousveden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Toimittamamme vesi on raikasta ja täyttää viranomaisten asettamat laatuvaatimukset.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin, kuten siivoamiseen ja peseytymiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään vaikkapa ravintoloissa ja liikuntapaikoissa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa.

Veden laatu toiminta-alueellamme

Kouvolan VesiRaja-arvo*
Kovuus3,1 °dHei raja-arvoa
pH7,2 6,5–9,5
* Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja
valvontatutkimuksista 1352/2015

Kouvolan talousvesi on pehmeää, eli esimerkiksi astianpesukoneessa ei ole tarpeen käyttää erillisiä suoloja. Veden happamuusaste eli pH on neutraali.

Tarkkailemme laatua asetusten mukaisesti

Talousveden laatuvaatimukset perustuvat kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen, jonka taustalla on EU-direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta. Veden laatutekijät jaetaan sitoviin terveydellisiin laatuvaatimuksiin ja veden käyttökelpoisuutta kuvaaviin laatusuosituksiin, jotka koskevat esimerkiksi raudan määrää.

Laboratoriotutkimukset talousveden terveydellisen laadun varmistamiseksi tehdään Kymen Ympäristölaboratorio Oy:ssä Kouvolassa. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo laatutarkkailun tuloksia. Tuloksia raportoidaan vuosittain myös Aluehallintovirastoon.

Otamme näytteitä ympäri vuoden

Näyte voidaan ottaa vesilaitosten näytteenottoon tarkoitetusta hanasta tai esimerkiksi verkostonäytteet otetaan kiinteistöjen sekoittimista (hanoista).

Vedestä tutkitaan muun muassa veden happamuus eli pH-arvo, alkaliteetti eli veden puskurointikyky happamoitumista vastaan, rauta, veden kovuus, jäännöskloorin määrä ja veden väri. Veden laatu tutkitaan aistinvaraisesti hajun ja maun osalta.

  • Pilkanmaan pintavesilaitokselta lähtevä vesi tutkitaan 52 kertaa vuodessa.
  • Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta lähtevä vesi tutkitaan neljä kertaa vuodessa.
  • Pohjavesilaitoksissa vesi tutkitaan kaksi kertaa vuodessa.
  • Verkostosta otetaan näytteitä eri pisteistä ympäri vuoden.

Kouvolan Veden talousveden käsittelystä sekä talousvesinäytteiden tuloksista voit lukea lisää vesi.fi verkkosivuilta.

Vesi on parhaimmillaan säännöllisesti käytettynä

Jos vesi seisoo kiinteistön putkissa pitkään, se saattaa lämmetä ja sen laatu laskea muutenkin. Siksi vettä onkin hyvä juoksuttaa erityisesti käyttötauon jälkeen.

Vesijohtoverkoston korjaustöiden jälkeen tai paineen vaihdellessa voi putkista irrota ruostetta tai saostumia, mikä aiheuttaa veden värillisyyttä. Tällaisissa tapauksissa vettä pitää juoksuttaa, kunnes se kirkastuu. Ajoittain voi esiintyä myös maitomaista sameutta, joka on yleensä vedessä olevaa ilmaa.

Nainen tarjoaa vesilsia miehelle

Talousveden laatua seurataan

Tutustu tunnuslukuihin

Tutustu myös

Tyttö istumassa lammen rannalla.

Vastuullista vesihuoltoa

Kouvolan Vesi palvelee toimintavarmasti ja kestävästi – lähellä asiakasta.

Lue lisää

Erilaisia marjoja ja hedelmiä kolmessa vesilasissa

Usein kysyttyä

Vastauksia veteen ja vesihuoltoon liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Lue lisää