Toimintavarmaa ja kestävää vesihuoltoa

Vesi on meille suomalaisille arkinen ja itsestään selvä asia. Voimme kaikkialla nauttia laadukkaasta talousvedestä sekä luonnonvesien puhtaudesta. Vastuullisesti toimien varmistamme, että näin on tulevaisuudessakin.

Vastuulliseen vesihuoltoon kuuluu niin laadukkaan käyttöveden toimitusvarma ja ympäristöä kunnioittava tuottaminen, jätevesien tehokas käsittely kuin verkostojen vaaliminenkin.

Avointa vuorovaikutusta

Kerromme avoimesti, mistä vesi kouvolalaisille tulee ja miten valvomme sen laatua.

Vesihuollossa kaikki on kunnossa silloin, kun sitä ei huomaakaan. Tähän me pyrimme toimintaamme ja palveluamme jatkuvasti kehittämällä. Ongelmatilanteet selvitämme nopeasti, hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Investointien avulla toimintavarmuutta

Verkoston jatkuvat kunnossapitotoimet varmistavat, että raikas käyttövesi kulkee varmasti asiakkaillemme ja jätevesi heidän viemäreistään jälleen turvallisesti käsiteltäväksi – sekä edelleen palautettavaksi ympäristöä kuormittamatta takaisin luonnon kiertokulkuun.

Tyttö istumassa lammen rannalla.

Työtä pohjavesien suojelemiseksi

Kehitämme vesihuoltoa ja ympäristön suojelua jatkuvasti, tulevaisuuden haasteet huomioiden yhdessä muiden seudullisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Viranomaisten yhteistyössä laatiman pohjavesisuunnitelman tarkoitus on turvata pohjavesialueiden säilyminen puhtaina ja hyvälaatuisen pohjaveden saanti tulevaisuudessakin.

Kymenlaaksossa pohjavesialueille on sijoittunut paljon asutusta, liikennettä ja teollisuutta. Kouvolan Vesi on mukana meneillään olevassa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimis- ja päivitys projektissa. Se on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vetämä hanke, jossa kartoitetaan pohjavesialueet ja selvitetään niitä mahdollisesti uhkaavat riskit.

Kehitämme vesihuoltoa suunnitelmallisesti

Kouvolan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2012. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukaan laadittava suunnitelma, jonka kunta tekee yhdessä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa.

Varautumissuunnitelmaan liittyvä yhteenveto vedenoton ja vedenjakelun riskitarkastelusta.

Häiriöt ja työmaat

Tarkista meneillään olevat työmaat ja vedenjakelun häiriöt kartalta.

Lue lisää
Työhenkilöitä kaivuumontussa.

Tutustu myös

Nainen lukee lehteä aamiaispöydässä.

Julkaisut

Kouvolan Vesi toimii asiakasta lähellä. Tutustu Vesilähde-asiakaslehteen ja vuosikertomukseemme.

Lue lisää

Kouvolan Veden toimiston ja asiakapalvelupisteen sisäänkäynti.

Organisaatio

Kouvolan Vesi toimii toimintavarmasti, vastuullisesti ja asiakasta lähellä.

Lue lisää