Asiakkaamme voivat nauttia raikasta ja laadukasta hanavettä tietäen, että tuotamme vesihuoltopalvelut vastuullisesti huolehtien luonnosta.

Päivittäisessä työssä vaikutamme ympäristöön esimerkiksi hankkimalla vähäpäästöistä energiaa ja käyttämällä sitä tehokkaasti, puhdistamalla jätevedet niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja tukemalla henkilöstön vastuullista liikkumista.

Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista sekä erilaisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen.

Ympäristötekomme

green deal logo
greendeal tavoiteet

Olemme sitoutuneet yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal –sopimuksen tavoitteiden edistämiseen vuoden 2022 lopussa.

Jätevedenpuhdistamon toimintaa ohjaa ympäristölupa. Vapaaehtoisesti green deal-sopimukseen sitoutumalla haluamme kehittää toimintaamme ympäristölupamääräysten vaatimuksia korkeammalle tasolle.

Sitouduimme

  • asettamaan toiminnallemme omia tavoitteita yhdyskuntajätevesien käsittelemisestä ympäristöön aiheutuvan ravinteiden kuormituksen vähentämiseksi
  • vähentämään päästöjämme verkostojen hallintaan, saneerauksiin, vuotovesiin ja ylivuotoihin keskittyvillä hankkeilla
  • kehittämään toimintaamme viemäriylivuotojen vähentämiseksi
  • edistämään toiminnallamme riskien hallintaa ja uusien hyvien käytäntöjen käyttöönottoa organisaatiossamme ja jakamaan sitä toimialallemme

Sitoumuksemme ja vuosiraportti ovat luettavissa Green deal – Sitoumus2050 sivustolta.

kaksi betoniallasta joiden pohjalla pyöreitä ilmastuslautasia
jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaat kesällä

Syksyllä 2023 ilmastuslinjalle 3 vaihdettiin isommat ilmastuslautaset. Linjalle 4 ilmastuslautaset vaihdetaan vuoden 2024 kesällä.

Ilmastuspinta-alaa kasvattamalla hapensiirtotehokkuuden oletetaan lisääntyvän, jolloin ilmastusilman tarve pienentyy ja energiaa säästyy.


 

Mäkikylän IlmE eli Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ilmastuksen energiatehokkuus-hanke on saanut ympäristöministeriöltä hanketukea vuosille 2023-2024. Hankkeen aikana ilmastus- ja automaatiojärjestelmään tullaan tekemään muutoksia, jotta saavutettaisiin mahdollisimman vähän energiaa kuluttava ilmastusprosessi.

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ilmastus kuluttaa yksittäisistä prosesseista eniten energiaa, 40 % kokonaisenergiankulutuksesta. Tämä hanke toimii jatkohankkeena, jossa hyödynnetään edellisen energiatehokkuushankkeen VN/24095/2020 tuloksia.

Hankkeen tuoma vaikutus tulee näkymään energian säästönä. Ilmastuksen säädettävyys paitsi vähentää energiankulutusta myös mahdollisesti parantaa typenpoistopotentiaalia, sillä anoksisen tilavuuden lisääminen tulee olemaan joustavampaa.

ilmakuva jalkapohjan muotoisista järvistä metsän keskellä

Olimme mukana Vesihuki-hankkeessa, jonka aikana meidän talousveden tuotannolle, jakelulle sekä vesijohtoverkoston rakentamiselle ja saneeraukselle laskettiin hiilijalanjälki.

Nähdäksemme miten sähköntuotantotapa vaikuttaa päästöihimme, meille tehtiin kaksi eri laskelmaa. Toisessa laskelmassa sähköntuotantona oli sekasähkö ja toisessa uusiutuva sähkö. Laskelmassa huomioitiin sekä suorat että epäsuorat päästöt. Siirryimme vuonna 2022 uusiutuvan sähkön käyttöön.

Kokonaishiilijalanjälkemme pieneni 368 tCO2e uusiutuvaan sähköntuotantoon siirryttyämme.

Graafinen kuva Kouvolan Veden hiilijalanjäljestä

kesäinen nittykuva kukista

Mäkikylän niityt

Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla olevat niittyalueet turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja antavat paljon iloa pörriäisille.

Niittyjen hoito aloitettiin vuonna 2021 yhteistyössä Edukon luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa. Niitty tarvitsee hoitoa, jotta se ei rehevöityisi liikaa. Tämän vuoksi niityltä poistettiin puuntaimia ja vieraslajeja. Niitylle jätettiin risuista ja niittyjätteestä kasoja hyönteisille.

Vuonna 2022 ja 2023 niittyjen hoitoa jatkettiin torjumalla lupiinia, joka on luokiteltu vieraslajiksi.

aurinko- ja tuulivoimaloita

Uusiutuvaan sähköön siirtyminen 2022

Halusimme vähentää ilmastokuormitustamme ja siirryimme käyttämään 100% uusiutuvaa sähköä vuonna 2022.

Aurinkopaneelit

Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle asennettiin ensimmäinen aurinkosähköjärjestelmä vuonna 2019. Vuonna 2022 loppusyksystä järjestelmää laajennettiin. Vuoden 2023 lopulla puhdistamon alueelle rakennettiin maa-asenteinen aurinkosähköjärjestelmä. Yhteenlaskettu teho järjestelmille on 373 kW.

Okanniemen vedenottam, on aurinkosähköjärjestelmä asennettiin vuoden 2022 loppusyksystä. Järjestelmän teho on 27 kW.

Molemmissa kohteissa aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö menee laitosten omaan käyttöön.

ilta-aurinko paistaa matalalta vedenpuhdistamon yllä

Saimme ympäristöministeriöltä rahoitusta Mäkikylän jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden kehittämishankkeeseen vuosille 2021-2022.

Hankeessa jätevedenpuhdistamolle tehtiin energiakatselmus, jossa eri prosessiosien energiakulutukset selvitettiin. Energiakatselmuksen ja prosessitarkastelujen pohjalta jätevedenpuhdistamolle saatiin konkreettinen suunnitelma energian säästötoimenpiteille ja energiatehokkuuden lisäämiselle.

Hankkeesta voi lukea lisää hankkeen loppuraportista.

Kivra järjestelmän mainoskuva

Tee arjen ekoteko ja hyödynnä tarjolla olevia vaihtoehtoja sähköiseen asiointiin:

diplomit osallistumisesta kilometrikisoihin 2022 ja 2023

Meillä on työsuhdepyöräetuus, jonka avulla kannustamme henkilöstöämme liikkumaan ympäristöystävällisemmin.

Osallistumme vuosittain kilometrikisaan.

vihreä pisara logo

Yhdistimme naapurivesilaitosten Kymenlaakson Veden, Kymen Vesi Oy:n ja Haminan Veden kanssa osaamisemme ympäristöasioissa ja teemme yhteistyötä mm. ympäristövastuullisuuden parissa.

Suomen puhdas vesi on kansallisaarre, kuten myös sitä ympäröivä puhdas ja monimuotoinen luonto. Haluamme yhdessä edistää tietoutta toimintamme ympäristövaikutuksista ja etsiä keinoja, joilla voimme vähentää ympäristökuormitusta. Toteutamme ympäristövastuullisuusteemaa Vihreä pisara-hankkeella, jonka logosta löytyvät luonnon eri elementit.

sarvipäinen sininen satuhahmoksi pukeutnut henkilö taikasauva kädessä

Olemme tehneet naapurivesilaitosten Kymenlaakson Veden, Kymen Vesi Oy:n, Haminan Veden ja Satumatka Productionsin kanssa alakouluikäisille suunnatun seikkailupelin veden käyttöön ja kiertokulkuun liittyen.

Operaatio Vihreä Pisara-alkuintrossa Vesivelho kertoo, mistä seikkailussa on kyse!

Pelin ohjeistuksen voit lukea tästä.

Seikkailupeliä varten tarvitset:

  1. Vesivelhon loitsukirjan
  2. Vastauslomakkeen joko kooditehtävällä tai ilman kooditehtävää.
  3. Oikean vastausrivin
  4. Jos valitsit vastauslomakkeen ilman kooditehtävää, tästä saat selville, mihin pisteet yltivät!

Mukavia pelihetkiä!

Lisätietoa pelistä saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen viestinta[a]kouvolanvesi.fi