Kouvolan Veden toiminta-alueella on lähes 800 kilometriä vedenjakeluverkostoa, lähes 700 kilometriä viemäriverkostoa ja yli 200 kilometriä hulevesiverkostoa. Vesihuoltoverkostoa huolletaan ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat ongelmitta. Vuonna 2023 investoimme 5,1 miljoonalla eurolla.

Hankkeiden tiedot on päivitetty: 20.7.2023

Rakennamme uutta ja saneeraamme vanhaa

Kartta Tommolankatu-Lehtikaari katusuunnitelma liikenneympyrä

Kohde: Kouvola, Korjala
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen: 07/2023 – 11/2023 – vaiheittain
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki / Kouvolan Vesi Oy / KSO
Urakoitsija: Terrainfa Oy

Kohteessa rakennetaan kaksi kiertoliittymää: Tommolankadulle sekä kauppakeskus Prisman kiinteistölle. Samalla toteutetaan ikääntyneiden runkojohtojen siirto ja uusiminen risteysalueen ulkopuolelle.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Matti Lindgren
puh. 040 5489 199
matti.lindgren[a]terrainfra.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

kartta tanssilavantien vesihuollon rakentamisalueesta

Kohde: Koria
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen:  11/2022 – 07/2023
Rakennuttaja: Erkkiheikkilä Oy

Vesihuollon verkosto saneerataan liikennemuutoksista aiheutuvien katusaneeraustöiden yhteydessä. Kyntäjäntiellä rakennetaan uutta runkoverkostoa varmistamaan talousveden kapasiteetti tulevaisuudessa. Lisäksi saneerausalue on laajennettu Alakouluntielle todetun runkoverkoston saneeraustarpeen osalta.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Pekka Mäkitalo puh. 050 4644 577
pekka.makitalo[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jan Mänttäri puh. 0400 657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Runkotien suunnittelu alueesta

Kohde: Runkotien alue
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä
Rakentaminen: 5/2023 – 10/2024, vaiheittain
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Kuusaan Muonituspalvelu ay

Kohteessa rakennetaan hulevesiennakot kiinteistöille aluerakentamisena.
Toteutusaika: Runkotie kesä 2023 / Latvapolku, Oksatie, Lehtie ja Kantotie kesä 2024

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Petteri Pakarinen
puh.040 5266 731
petteri.pakarinen[a]iuip.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jan Mänttäri
puh. 0400 657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

kartta Sepäntien suunnittelualueesta

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen: 11/2022 – 10/2023
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy (yhteishanke)
Urakoitsija: GRK Infra Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka saneeraa urakassa kadun rakenteet sekä valaistuksen. Sepäntien länsipuolelle rakentuu uusia omakotitontteja sekä meluvalli Lassilanpellontien viereen.

Urakoitsijan yhteyhenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Liisakarhunmäen vesihuollon rakentamisalueesta

Kohde: Valkeala
Syy: Uuden teollisuusalueen vesihuollon rakentaminen
Rakentaminen:  syksy 2022 – kevät 2023, tarkentuu myöhemmin
Urakoitsija: Ei valittu vielä

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta ravikylän verkoston saneerausalueesta

Kohde: Lehtomäki
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen:  8/2023 / 7/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi (yhteishanke)
Urakoitsija: Ei valittu vielä

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Suvitien vesihuolto rakentamisen alueelta

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Rakentaminen:  7-10/2022
Rakentaja: Oma rakentaminen

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Valkealan vesitornin sijainnista.

Kohde: Jokelan vesitorni, Valkeala
Syy: Vesitornin rakenteellinen saneeraus
Rakentaminen: 3-9/2022
Rakentaja: Rakennusliike Karjaluoto Oy

Kouvolan Vesi saneeraa Valkealan Jokelan vesitornin rakenteet. Saneerausurakka käynnistyy maaliskuussa 2022 ja kestää syyskuulle.

Avaa kartta isompana (pdf)

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Rakennusliike Karjaluoto Oy
Lasse Karjaluoto
puh. 0400 782 930
lasse[a]karjaluoto.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski, Pappilanpelto
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen.
Rakentaminen: Vesihuollon rakentaminen 2/2022 – 11/2023, katupäällysteet 2023 – 2024
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka saneeraa samalla alueen kadut. Hankkeessa rakennetaan lisäksi vesihuoltoliittymät Kaaritien uusille asuintonteille kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Jesse Paajanen puh. 040 8473 671
jesse.paajanen[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

 

Avaa kartta isompana (pdf)

Investointikohteet Vahteron alue kartalla

Kohde: Vahtero
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020-2024
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Läänin Kuljetus Oy, vastaava mestari Janne Kemppainen puh. 050 0759 305
Valvoja: Kouvolan Vesi Oy, rakennuttajainsinööri Jan Mänttäri puh. 040 0657 769

Rakentaminen alkaa joulukuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2024. Ensimmäisenä vaiheena v. 2020 Kotkankallionkadun sekä Kotkankallionkadun – Viljavainiontien välisen raitin/väylän vesihuolto-osuus.

Tiedote Vahtero 11.11.2020

Tiedote Vahtero 24.11.2020

Tiedote Läänin Kuljetus Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan Mettäläntien osuudelta.
Rakentaminen: 2021 – 2024
Rakentaja: Recset Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Elimäen kunnallistekniikan alkaen syksyllä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Saneerattavat kadut: Laiduntie (osa), Mettäläntie, Alatie (osa), Välitie, Hankitie, Oikotie (osa) sekä Härmävaarantie. Mettäläntien katusaneeraus toteutetaan vuosina 2022 – 2023

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Simo Peltola
puh. 050 316 0722
simo.peltola[a]recset.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Kyntäjänraitti

Kohde: Kyntäjänraitti Koria
Syy: Rakentamistöistä johtuva runkolinjojen siirto
Rakentaminen: 9-11/2022
Rakentaja: GRK Infra Oy

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan valvojana:
Jan Mänttäri
puh. 040 0657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Kumputien vesihuollon rakentamisalueesta

Kohde: Kumputie Pikku-Palomäki
Syy: Ikääntyneen vesi- ja viemäriverkoston uusiminen sekä hulevesiviemärin rakentaminen
Rakentaminen:  7-11/2022
Rakennuttaja: Erkkiheikkilä Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka saneeraa urakassa kadun rakenteet sekä valaistuksen.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Pekka Mäkitalo puh. 050 4644 577
pekka.makitalo[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Haanojan vesihuoltolinjojen rakentamisalueesta

Kohde: Haanojan laajennus
Syy: Uusien vesihuoltolinjojen rakentaminen kadunrakentamisen yhteydessä.
Rakentaminen: Vesihuollon rakentaminen 2/2022 – 10/2022, katupäällysteet 2023
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kohde toteutuu yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka rakentaa urakassa katurakenteet sekä muun infran.

Urakoitsijan yhteyshenkilö
Erkkiheikkilä Oy
Pekka Mäkitalo 050 464 4577
pekka.makitalo[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta
Jarkko Aho 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pallokentäntie kartalla

Kohde: Kuusankoski, Pallokentäntie
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Rakentaminen: Vesihuollon rakentaminen 2/2022 – 11/2022, katupäällysteet 2023
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka uudistaa urakassa katurakenteet.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Jesse Paajanen puh. 040 847 3671
jesse.paajanen[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

 

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Muokkaajanmutka, Mielakka
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 2021 – 2022
Rakentaja: GRK Infra Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Muokkaajanmutkan kunnallistekniikan 2021 – 2022 aikana. Kadulle uusitaan vesijohto ja saneerataan jo olemassa oleva viemäri sekä rakennetaan tonttien kuivatusta varten hulevesiviemäröinti.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Suunnittelemme verkostoa

kartta Pihlajapolun saneerausalueesta

Kohde: Kuusankoski
Syy: Pihlajapolun vesihuoltoverkosto on vanhaa ja viimeisiä alkuperäisiä verkostoja tällä alueella. Vanhan verkoston saneerauksen lisäksi alueelle suunnitellaan hulevesiviemäri.
Suunnittelija: Kouvolan Vesi
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Elotien hulevesikaivojen saneerausalueesta

Kohde: Koria
Syy: Elotie kuuluu Kouvolan Veden huleveden laajennusalueisiin, jossa hulevesiverkosto siirtyy kaupungilta Kouvolan Vedelle. Elotien hulevesiviemärin nykyiset ritiläkantiset runkoviemärin kaivot korvataan umpikantisilla kaivoilla ja runkoviemärin viereen rakennetaan uudet ritiläkantiset kaivot. Tällöin ritiläkaivon lietepesän täyttyminen ei aiheuta tukosta koko runkoviemärissä.
Suunnittelija: Kouvolan Vesi
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Selänpää-Valkeala yhdysvesijohdon suunnittelualueesta

Kohde: Selänpää – Valkeala kk
Syy: Kouvolan Vesi on ottamassa käyttöön aiemmin vesiosuuskunnan omistuksessa olleen vesijohtolinjan. Linjan avulla vettä pystytään johtamaan Okanniemestä Valkealan kirkonkylään. Linjan käyttöönotto parantaa vedenjakeluvarmuutta sekä vedenjakelun energiatehokkuutta.
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Varkaanvierun vesihuollon rakennussuunnitelma-alueesta

Kohde: Kymintehdas (Kauppakeskus Veturin länsipuolinen alue)
Syy: Kouvolan kaupunki on laatimassa uutta asemakaavaa Kauppakeskus Veturin länsipuolelle, jossa alueelle kaavoitetaan uusia tontteja liikerakennuksille sekä uusia katuja. Suunnittelu kytkeytyy osin vt6:n parantamiseen, jossa ELY-keskus suunnittelee vt6:lta liittymärampit Niskalankadulle. Alueen vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä kaupungin katusuunnittelun kanssa.
Suunnittelija: Sitowise
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Käyrälammen alueen verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Tykkimäki, Käyrälammen ranta-alue
Syy: Käyrälammen alueen kehittäminen matkailutoimintaa varten on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Käyrälammen alueesta laadittiin vesihuollon yleissuunnitelmat vuonna 2022 ja nyt suunnittelua jatketaan rakennussuunnittelulla. Alueen vesihuolto suunnitellaan palvelemaan kehittyvää matkailutoimintaa. Alueelle suunnitellaan uusi jätevedenpumppaamo.
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Palomäenkadun verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Kangas
Syy: Kouvolan kaupunki on päivittämässä asemakaavaa ja katusuunnitelmia Palomäen alueelta uimahallihankkeeseen liittyen. Palomäenkadun vesihuoltoverkosto on pääosin rakennettu 1960-luvulla ja kadun hulevesiviemäri on nykyiseen tarpeeseen nähden alimitoitettu. Suunnitelmat laaditaan olemassa olevan verkoston saneeraamiseksi ja samassa yhteydessä huleveden purkureitti muutetaan kulkevaksi Sumulaaksonkadun ja Jokelantien kautta.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2023-2034

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Pohjanraitin saneerausalueesta

Kohde: Tornionmäki
Syy: Kaupunki on laatimassa suunnitelmia Harjuntieltä Käyrälammen suuntaan lähtevän Pohjanraitin parantamiseksi. Suunnitelmiin kuuluu raitin tasauksen korjaaminen, jolloin myös raitin alla kulkevaa päävesijohtoa on syvennettävä. Päävesijohdon saneeraus olisi muutoinkin ollut ajankohtaista lähitulevaisuudessa.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Päätekadun verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Kangas
Syy: Päätekadulle laaditaan uusi katusuunnitelma ja kadun pintarakenteet uusitaan. Päätekadun runkovesijohto on saneerattu vuonna 2011, mutta jäte- ja hulevesiviemärit ovat vielä alkuperäiset 1960-luvulla rakennetut. Suunnitelmat laaditaan viemäreiden saneeraamiseksi siltä osin, kun ne ovat katualueella vielä vanhoja.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (jpg).

kartta Maitolahden ja pokinpellon vesihuollon suunnittelualueesta

Kohde: Kymintehdas
Syy: Maitolahdentien jätevesipumppaamolle laskeva viemärilinja on todettu olevan huonossa kunnossa, jonka vuoksi viemärin saneeraukselle laaditaan suunnitelmat. Samassa yhteydessä varaudutaan Mäyränkorventien jatkeen rakentamiseen ja siirretään Pokinpellon asemakaava-alueella tyhjillä tonteilla sijaitsevat vesihuoltolinjat katualueelle.
Suunnittelija: Sweco Infra & Rail Oy
Suunnitelmat valmistuvat: kesä 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Pihlajapolku, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Suunnittelukohde Kaunisnurmi kartalla

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadut saneerataan.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta Halkotorinkujan verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Kangas
Syy: Halkotorinkuja neljään on suunnitteilla uuden kerrostalon rakentaminen. Tontin poikki kulkee 1970-luvulla rakennettu hulevesiviemäri, joka on tarpeen siirtää kerrostalohankkeen kannalta parempaan sijaintiin. Hulevesiviemärin mitoitus tarkastetaan samassa yhteydessä, jotta siihen on mahdollista johtaa uuden tontin hulevedet.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: kevät 2023

Avaa kartta isompana (jpg).

Suunnittelukohde Nurmiranta kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Nurmirannan asuinalue laajentaa nykyistä Koivurannan asuinaluetta kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan valmiiksi, kun alueen asemakaava saa lainvoiman.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta suunnitelma alueesta

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Pilkanmaan vedenottamolta Kuusankosken vesitornille kulkeva vesijohto on todettu erittäin huonokuntoiseksi Valveentien ja Kuusaantien välisellä osuudella. Vesijohto on rakennettu ns. mannesmann-putkesta 1950-luvulla. Putki on kriittinen vedenjakelun kannalta. Suunnittelussa tutkitaan kaivamattomien menetelmien soveltuvuutta saneeraukseen ja suunnitelmat laaditaan edullisimman toteutustavan mukaan.
Suunnittelija: Johan Lundberg Oy
Suunnitelmat valmistuvat: alkuvuosi 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Tommolankatu-Lehtikaari katusuunnitelma liikenneympyrä

Kohde: Korjala
Syy: Kouvolan kaupunki laatii Tommolankadun ja Lehtikaaren risteykseen uutta katusuunnitelmaa liikenneympyrän rakentamiseksi. Vesijohto- ja jätevesiviemärilinjat sijoitetaan samassa yhteydessä uuteen katusuunnitelmaan soveltuvasti. Toisaalta nämä linjat ovat muutoinkin jo lähellä saneerausikää.
Suunnittelija: Sweco Infra & Rail Oy
Suunnitelmat valmistuvat: kesä 2023

Avaa kartta isompana (pdf)

karttakuva käyrälammen alueen suunnittelualueesta

Kohde: Tykkimäki, Käyrälammen ranta-alue
Syy: Kouvolan kaupunki on laatinut Käyrälammen ranta-alueelle uuden asemakaavan, joka mahdollistaa alueen kehittämisen matkailupalvelujen osalta. Alueen kehittämiseen liittyvistä tarvittavista vesihuollon rakentamis- ja siirtotoimenpiteistä laaditaan yleissuunnitelmat jatkosuunnittelua ja kustannusarviointia varten.
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Liisakarhunmäki kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sepäntie-Lassilanpellontie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Uusien asuintonttien rakentaminen sekä ikääntyneen verkoston saneeraus ja hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: syksy 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Samassa yhteydessä rakennetaan vesihuoltoliittymät Kaaritien uusille asuintonteille kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Omakotiasuja – tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta. Jotta hanavesi pysyy jatkossakin raikkaana ja viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kodin viemäreitä ajatellaan yleensä vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Ajoissa tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta ja riskit vesivahingoille sekä kosteusvaurioille pienenevät.

Tutustu kiinteistöjen vesihuoltovastuista kertovaan esitteeseen (pdf)

Häiriötilanteet

Tarkista kartalta vedenjakelun häiriöt sekä vesijohto- ja viemäriverkoston työmaat toiminta-alueellamme.

Lue lisää
Vesilasi kaatumassa.