Kouvolan Veden toiminta-alueella on lähes 800 kilometriä vedenjakeluverkostoa ja lähes 700 kilometriä viemäriverkostoa. Verkostoa huolletaan ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat ongelmitta. Vuonna 2021 saneeraamme vanhaa ja rakennamme uutta verkostoa 6,8 miljoonalla eurolla.

Hankkeiden tiedot on päivitetty: 11.11.2021

Rakennamme uutta ja saneeraamme vanhaa

Suunnittelemme verkostoa

Kipparilantie kartalla

Kohde: Kuivala, Utti
Syy: Jätevesilinjan huoltovarmuuden parantaminen Kymen Veden pohjavesilaitoksen vaikutusalueella.
Rakentaminen: Marraskuu 2021
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kouvolan Vesi Oy sekä Kymen Vesi Oy rakentavat uuden paineviemärilinjan parantaakseen alueen pohjavesiottamon huoltovarmuutta. Uusi paineviemäri sujutetaan vanhan painelinjan sisään, jolloin vanha linja jää suojaputkeksi uudelle linjalle. Samalla viettoviemäriosuus uusitaan Kuivalan Sarkastentien päähän.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Jani Vainonen
050 312 0569
jani.vainonen[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan valvojana:
Jan Mänttäri
040 0657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf).

Kartta Ekholmintien saneeraussuunnitelmasta Puistokadun ja Valtakadun väliltä

Kohde: Ekholmintie, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 11/2021 – 1/2022
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy (oma saneeraushanke)

Saneeraustyö käsittää vesijohto-osuuden, jossa esiintyy toistuvasti vuotoja. Samalla uusitaan ikääntynyt jätevesiviemäri sekä rakennetaan hulevesiviemäri palvelemaan alueen kiinteistöjen kuivatusta.

Yhteyshenkilö:
Vesa Heikkilä
040 4899 351
vesa.heikkila[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Korjalankatu-Kaupinkatu kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Hulevesiviemärin kapasiteetin kasvattaminen ja risteysalueen parantaminen. Samassa yhteydessä saneerataan ikääntynyt jätevesiviemäri ja vesijohto.
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: Recset Oy

Kouvolan Vesi saneeraa Korjanlankadun ja Kaupinkadun risteysalueen yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Risteysalueella uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä parannetaan hulevesiviemäröintiä kadunparannustöiden yhteydessä.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Simo Peltola
050 316 0722
simo.peltola[a]recset.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
040 0657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Sipinmäki, Voikkaa
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: Ramboll Oy
Rakentaminen: 2/2021 – 02/2022
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kouvolan Vesi saneeraa Sipinmäen vanhaa vesijohto- sekä jätevesiverkostoa vuoden 2021 aikana. Peltoalueilla sijaitsevat runkoviemärit sekä runkovesijohto uusitaan, sekä Sipinmäen tonttiliittymät saneerataan.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Jani Vainonen
050 3120 569
jani.vainonen[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan valvojana:
Jan Mänttäri
040 0657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg).

Suunnittelukohde Sarkalantie kartalla

Kohde: Sarkalantie, Koria
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: VRJ Etelä Suomi Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Sarkalantien kunnallistekniikan kesä – syksy 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella. Katujen päällystys kesällä 2022.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Miikka Rummukainen
041 517 7639
miikka.rummukainen[a]vrj.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
040 0657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Markankylä kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: WSP Finland Oy 2018
Rakentaminen: 2019-2021
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Erkkiheikkilä Oy

Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki saneeravat Markankylän alueen katurakenteet ja kunnallistekniikan vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana. Hankkeessa uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto, kiinteistöjen tonttijohdot sekä tonttisulku. Alueelle rakennetaan hulevesiviemäröinti, johon rakennetaan lisäksi kiinteistökohtaiset liittymispisteet.

Markankylän asukasillan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Tykkimäki-Saarento-Jokela-Voikkaa
Syy: Vedenjakeluvarmuuden parantaminen
Suunnittelu: Ramboll Finland Oy 2015
Rakentaminen: 2020–2022
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kuusankosken yhdysvesilinjan rakentaminen välille Tykkimäki–Voikkaa. Urakkavaihe 1 Tykkimäki–Pessantie valmistuu marraskuussa 2020. Urakkavaihe 2 välillä Pessantie–Nesteentie ajoittuu talvelle 2020 ja kesälle 2021.

Urakoitsijan yhteystiedot:
Erkkiheikkilä Oy
vastaava työnjohtaja
Jesse Paajanen
040 847 3671

Rakennuttajan yhteyshenkilö:
Kouvolan Vesi Oy
rakennuttajapäällikkö
Kari Hirvonen
0400 559 585

Avaa kartta isompana (jpg).

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017
Rakentaminen: 2020-2022
Rakentaja: Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (tai VMSV Oy)

Kouvolan Vesi Oy rakentaa ja saneeraa Kuusankoskella Itä-Rekolan kunnallistekniikan vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Urakoitsijan yhteystiedot:
VMSV Oy
vastaava mestari
Toni Niemilä 050 3080 814

Itä-Rekolan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Investointikohteet Vahteron alue kartalla

Kohde: Vahtero
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020-2024
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Läänin Kuljetus Oy, vastaava mestari Janne Kemppainen puh. 050 0759 305
Valvoja: Kouvolan Vesi Oy, rakennuttajainsinööri Jan Mänttäri puh. 040 0657 769

Rakentaminen alkaa joulukuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2024. Ensimmäisenä vaiheena v. 2020 Kotkankallionkadun sekä Kotkankallionkadun – Viljavainiontien välisen raitin/väylän vesihuolto-osuus.

Tiedote Vahtero 11.11.2020

Tiedote Vahtero 24.11.2020

Tiedote Läänin Kuljetus Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan Mettäläntien osuudelta.
Rakentaminen: 2021 – 2024
Rakentaja: Recset Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Elimäen kunnallistekniikan alkaen syksyllä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Saneerattavat kadut: Laiduntie (osa), Mettäläntie, Alatie (osa), Välitie, Hankitie, Oikotie (osa) sekä Härmävaarantie. Mettäläntien katusaneeraus toteutetaan vuosina 2022 – 2023

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Simo Peltola
puh. 050 316 0722
simo.peltola[a]recset.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

Väkkäräntien saneerausalue kartalla

Kohde: Väkkäräntie, Tähtee Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy (oma saneeraushanke)

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Väkkäräntien vesihuollon väliltä 17 -31 (Saunakuja – Pekolantie) omana hankkeena syksyllä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Yhteyshenkilö:
Vesa Heikkilä
puh. 040 4899 351
vesa.heikkila[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kartta Toikkalantie.

Kohde: Toikkalantie, Valkeala
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: Lännen alituspalvelu Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Valkealan Kustaa III-tien sekä Toikkalantien risteysalueen kunnallistekniikan kesällä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Saneeraus ulottuu aina Valkealan monitoimitalolla asti.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Pekka Vepsä
puh. 0400 593 928
lannenalitus[a]lannenalitus.com

Tilaajan hteyshenkilö:
jan Mänttäri
puh. 0400 657 769
jan.manttari[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kohde: Muokkaajanmutka, Mielakka
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: GRK Infra Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Muokkaajanmutkan kunnallistekniikan loppukesän 2021 aikana. Kadulle uusitaan vesijohto ja saneerataan jo olemassa oleva viemäri sekä rakennetaan tonttien kuivatusta varten hulevesiviemäröinti.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kohde: Kalervontie, Mäkikylä, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä kadun saneeraus
Rakentaminen: 8/2021 – 7/2022
Rakentaja: GRK Infra Oy

Kouvolan kaupunki saneeraa Mäkikylän Kalervontien kadun sekä Kouvolan Vesi saneeraa vanhan kunnallistekniikan loppukesän 2021 – kesän 2022 aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
050 593 0456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kartta Kantokuja, Pyhätönkuja, Pilkanlähteentie.

Kohde: Pilkanlähteentie, Pyhätönkuja ja Kantokuja, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä kadun saneeraus / rakentaminen
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: GRK Infra Oy

Kouvolan kaupunki saneeraa Pilkanlähteentien sekä Pyhätönkujan kadun sekä Kouvolan Vesi saneeraa vanhan kunnallistekniikan vuoden 2021 aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella. Lisäksi alueelle toteutetaan uudiskatu (Kantokuja), johon rakennetaan kunnallistekniikka valmiiksi.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kartta Valkealan vesitornin sijainnista.

Kohde: Jokelan vesitorni, Valkeala
Syy: Vesitornin rakenteellinen saneeraus
Rakentaminen: 2022
Rakentaja: kilpailutus syksy 2021

Kouvolan Vesi saneeraa Valkealan Jokelan vesitornin rakenteet. Kohteessa toteutetaan rakenteiden kuntoarvio, sekä korjaussuunnittelu kesän-syksyn 2021 aikana. Saneerausurakka kilpailutetaan siten, että työt käynnistyvät ketvättalvesta 2022.

Avaa kartta isompana (pdf)

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Kohde: Ahdekuja, Valkeala
Syy: Vesihuoltoverkoston (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelu: Destia Oy
Rakentaminen: 1/2021 – 4/2021
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Ahdekujan kunnallistekniikan. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Työmaan vastaava mestari:
Vesa Heikkilä
040 4899 351
vesa.heikkila[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg).

Kulotien investointikohde kartalla

Kohde: Tornionmäki
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019-2020
Rakentaminen: 2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy saneeraavat Kulotien, Hongistontie välillä Kelotie–Kulotie ja Havumetsäntie välillä Kulotie–Havumetsäntie 7 sekä rakentavat vesihuoltolinjat VH 1 ja VH 2 huhtikuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Urakassa rakennetaan nykyiselle katualueelle uutta vesihuoltolinjaa yhteensä noin 3 kilometriä sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Katurakennekerrokset ja katuvalaistus uusitaan.

Urakka-aika on 4/2020 – 07/2021. Vesihuolto valmis 12/2020, päällystys- ja viimeistelytyöt 6/2021

Kulotien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Notkokuja

Kohde: Notkokuja 1 – 8, Valkeala
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen.
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy (oma saneeraushanke)

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Valkealan Notkokujan osan kunnallistekniikan omana hankkeena kesällä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella. Urakka toteutetaan vain osaa Notkokujaa koskevana tulevan uudisrakentamistarpeen vuoksi, ja loppuosa Notkokujasta saneerataan osana muuta Valkealan saneerauskohteita vuosina 2023 – 2025

Yhteyshenkilö:
Vesa Heikkilä
puh. 040 4899 351
vesa.heikkila[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Pilkanmaantie_Korotintien saneerauskohde kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Destia, Kouvolan kaupunki 2018-2019
Rakentaminen: 4/2020 – 7/2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy rakentavat ja saneeraavat Pilkanmaantien ja Korotintien katurakenteet ja kunnallistekniikan 2020 ja 2021 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti . Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Pilkanmaantien-Korotintien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suomenkadun kohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen:  2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Rakennuskohteena on Suomenkadun vesihuollon saneeraus välillä Myllypuronkadun risteys – Kotkankallionkadun kiertoliittymä. Nykyisen vesijohdon ikä on 66 vuotta ja jätevesiviemäriä on saneerattu sujuttamalla 20 vuotta sitten.

Urakassa rakennetaan nykyisen kevyen liikenteen väylän viereen vesihuoltolinja yhteensä 600 metrin matkalle, sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Kevyen liikenteen väylän rakennekerrokset ennallistetaan.

Urakka-aika on 10/2020 – 07/2021, päällystys ja viimeistelytyöt heinäkuun 2021 loppuun mennessä.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Valimonpolku.

Kohde: Valimonpolku, Voikkaa, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Rakentaminen: 2021
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy (oma saneeraushanke)

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Voikkaan Valimonpolun kunnallistekniikan omana hankkeena kesällä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Yhteyshenkilö:
Vesa Heikkilä
puh. 040 4899 351
vesa.heikkila[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Käkikuja-Kimalaisentien investointikohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2020
Rakentaminen: 2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: Recset Oy

Rakennus kohde ja paikka: Rakennuskohteena ovat Käkikujan ja Kimalaisentien vesihuollon ja kadun saneeraus. Kohde on kaupungin kanssa oleva yhteisprojekti. Nykyisen vesihuoltoverkoston ikä on 65 vuotta.

Urakassa rakennetaan nykyiselle katualueelle uudet vesihuoltolinjat noin 100 m molemmille kaduille(vesijohto, jätevesi, hulevesi) sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Katurakenteet uusitaan.

Urakka-aika vesihuoltotöiden osalta on 07/2020 – 12/2020 ja asfaltointi sekä viimeistelytöineen 07/2021.

 

Kouvolan kaupungin tiedote saneerauksesta 10.7.2020.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kangas
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen: 8/2020 – 11/2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Kouvolan Vesi Oy rakentaa ja saneeraa Kouvolassa Tunnelikadun: välillä Hallituskadun risteys – Myllypuronkadun kiertoliittymä. Nykyisen vesihuoltoverkoston ikä on 46 vuotta. Tunnelikadun läpi menee mm. keskustan vesihuollolle tärkeä 500 mm päävesijohto.

Urakka toteutetaan yhteishankintana Kouvolan kaupungin toimesta. Tunnelikadulle urakassa saneerataan vesijohto, jonka lisäksi saneerataan samassa yhteydessä jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä. Työt tehdään pääosin sujuttamalla.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Vatajanpuiston laajennuksen suunnittelualueesta

Kohde: Kankaro
Syy: Vatajanpuiston asuinaluetta laajennetaan kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Laajennus kattaa kadun ja vesihuollon rakentamisen Saarnipihalle, Pyökkipihalle, Tammipihalle sekä Vatajankaaren osuuksille.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Ekholmintien saneeraussuunnitelmasta Puistokadun ja Valtakadun väliltä

Kohde: Kuusankoski
Syy: Saneerataan vesijohto-osuus, jossa esiintyy toistuvasti vuotoja sekä ikääntynyt jätevesiviemäri. Samassa yhteydessä rakennetaan hulevesiviemäri palvelemaan alueen kiinteistöjen kuivatusta.
Suunnittelija: Kouvolan Veden oma suunnittelu
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Tansilavantie-Alakouluntien vesihuoltosaneeraus alueesta.

Kohde: Koria
Syy: Tanssilavantien ja Alakouluntien vesihuolto saneerataan vanhan iän ja muuttuvien katujärjestelyjen vuoksi. Samassa yhteydessä parannetaan alueen huleveden viemäröintiä ja tarkastetaan nykyisten päähulevesiviemäreiden linjauksia.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Käpylä, Kumputie
Syy: Vanhan vesihuoltoverkoston saneeraus sekä kadun kuivatuksen parantaminen hulevesiviemärin rakentamisen myötä.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Kohde: Pilkanmaa, Kukkapolku-Vuohipolku
Syy: Vesihuoltoverkoston saneeraus katujen saneerauksen yhteydessä. Alueen kuivatusta parannetaan rakentamalla uutta hulevesiverkostoa sekä avo-ojia. Hankkeeseen sisältyy myös Marjakujan suunnittelu, jonka suunnitelmat ovat jo valmiina.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Kohde: Pilkanmaa, Suopellonkatu
Syy: Vesihuoltoverkoston saneeraus ja hulevesiverkoston rakentaminen kadun saneerauksen yhteydessä. Vesihuoltoverkosto saneerataan niiltä osin kun sitä ei ole aiempina vuosina saneerattu.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Kohde: Pihlajapolku, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Suunnittelukohde Kaunisnurmi kartalla

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadut saneerataan.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Liisakarhunmäki kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Nurmiranta kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Uuden asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Samassa yhteydessä rakennetaan vesihuoltoliittymät Kaaritien uusille asuintonteille kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sepäntie-Lassilanpellontie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Uusien asuintonttien rakentaminen sekä ikääntyneen verkoston saneeraus ja hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Kalervontien hanke kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan.
Suunnittelija: Kouvola kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Väkkäräntien saneerausalue kartalla

Kohde: Väkkäräntie, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen vesijohto- ja jätevesiviemärin saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Kipparilantie kartalla

Kohde: Utti
Syy: jätevesiviemärin saneeraus ja pohjavesialueen turvaaminen
Suunnittelija: Sitowise Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf).

Mielakanrinne kartalla

Kohde: Mielakka
Syy: Mielakan päävesijohdon saneeraus sekä Ratamontien hulevesiverkoston kapasiteetin kasvattaminen.
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf).

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan Mettäläntien osuudelta.
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pallokentäntie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki, 2020
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Korjalankatu-Kaupinkatu kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Hulevesiviemärin kapasiteetin kasvattaminen ja risteysalueen parantaminen. Samassa yhteydessä saneerataan ikääntynyt jätevesiviemäri ja vesijohto.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Omakotiasuja – tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta. Jotta hanavesi pysyy jatkossakin raikkaana ja viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kodin viemäreitä ajatellaan yleensä vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Ajoissa tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta ja riskit vesivahingoille sekä kosteusvaurioille pienenevät.

Tutustu kiinteistöjen vesihuoltovastuista kertovaan esitteeseen (pdf)

Häiriötilanteet

Tarkista kartalta vedenjakelun häiriöt sekä vesijohto- ja viemäriverkoston työmaat toiminta-alueellamme.

Lue lisää
Vesilasi kaatumassa.