Kouvolan Veden toiminta-alueella on lähes 800 kilometriä vedenjakeluverkostoa ja lähes 700 kilometriä viemäriverkostoa. Verkostoa huolletaan ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat ongelmitta. Vuonna 2020 saneeraamme vanhaa ja rakennamme uutta verkostoa noin 12 miljoonalla eurolla.

Rakennamme uutta ja saneeraamme vanhaa

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2018
Rakentaminen: 2019-2020
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: GRK Infra Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Kalalampi III investointikohde kartalla

Kohde: Lehtomäki
Syy: Uuden verkoston rakentaminen
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2013
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2020
Rakentaminen: 2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Satamakaaren investointikohde kartalla

Kohde: Voikkaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020
Urakoitsija: Kouvolan Vesi Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Markankylä kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: WSP Finland Oy 2018
Rakentaminen: 2019-2021
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Erkkiheikkilä Oy

Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki saneeravat Markankylän alueen katurakenteet ja kunnallistekniikan vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana. Hankkeessa uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto, kiinteistöjen tonttijohdot sekä tonttisulku. Alueelle rakennetaan hulevesiviemäröinti, johon rakennetaan lisäksi kiinteistökohtaiset liittymispisteet.

Markankylän asukasillan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Tykkimäki-Saarento-Jokela-Voikkaa
Syy: Vedenjakeluvarmuuden parantaminen
Suunnittelu: Ramboll Finland Oy 2015
Rakentaminen: 2020–2022
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kuusankosken yhdysvesilinjan rakentaminen välille Tykkimäki–Voikkaa. Urakkavaihe 1 Tykkimäki–Pessantie valmistuu marraskuussa 2020. Urakkavaihe 2 välillä Pessantie–Nesteentie ajoittuu talvelle 2020 ja kesälle 2021.

Urakoitsijan yhteystiedot: Erkkiheikkilä Oy, vastaava työnjohtaja Jesse Paajanen 040 847 3671
Rakennuttajan yhteyshenkilö: Kouvolan Vesi, rakennuttajapäällikkö Kari Hirvonen, 0400 559 585

Avaa kartta isompana (pdf)

Pilkanmaantie_Korotintien saneerauskohde kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Destia, Kouvolan kaupunki 2018-2019
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy rakentavat ja saneeraavat Pilkanmaantien ja Korotintien katurakenteet ja kunnallistekniikan 2020 ja 2021 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti . Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Pilkanmaantien-Korotintien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017
Rakentaminen: 2020-2022
Rakentaja: Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (tai VMSV Oy)

Kouvolan Vesi Oy rakentaa ja saneeraa Kuusankoskella Itä-Rekolan kunnallistekniikan vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Itä-Rekolan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kulotien investointikohde kartalla

Kohde: Tornionmäki
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019-2020
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy saneeraavat Kulotien, Hongistontie välillä Kelotie–Kulotie ja Havumetsäntie välillä Kulotie–Havumetsäntie 7 sekä rakentavat vesihuoltolinjat VH 1 ja VH 2 huhtikuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Urakassa rakennetaan nykyiselle katualueelle uutta vesihuoltolinjaa yhteensä noin 3 kilometriä sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Katurakennekerrokset ja katuvalaistus uusitaan.

Kulotien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Sammonpolku investointikohde kartalla

Kohde: Voikkaa
Syy: Hulevesiviemärin erottaminen jätevesiviemäristä ja ikääntyneen verkoston saneeraus.
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Sisältö päivittyy.

Avaa kartta isompana (pdf)

Rantatien investointikohde kartalla

Kohde: Kymintehdas
Syy: Ikääntyneen jätevesiviemärin saneeraus sujuttamalla
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2018
Rakentaminen: 2020
Rakentaja: Putkistosaneeraus Eerola Oy

Sisältö päivittyy.

Avaa kartta isompana (pdf)

Pytäränkadun investointikohde kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Hulevesiviemärin saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2019
Rakentaminen: 2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Sisältö päivittyy.

Avaa kartta isompana (pdf)

Lentoportin tien investointikohde kartalla

Kohde: Utti
Syy: Uuden jätevesiviemärin rakentaminen
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2020
Rakentaminen: 2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Sisältö päivittyy.

Avaa kartta isompana (pdf)

Investointikohteet Vahteron alue kartalla

Kohde: Vahtero
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020-2023
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Lääni Kuljetus Oy

Tiedotamme hankkeesta erikseen.

Avaa kartta isompana (pdf)

Suomenkadun kohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Tiedotamme hankkeesta erikseen.

Avaa kartta isompana (pdf)

Käkikuja-Kimalaisentien investointikohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2020
Rakentaminen: 2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: Recset Oy

Asukkaita tiedotetaan hankkeesta postitse heinäkuun aikana.

Kouvolan kaupungin tiedote saneerauksesta 10.7.2020.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kangas
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Tiedotamme hankkeesta erikseen.

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelemme verkostoa

Suunnittelukohde Elimäki 1 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadun saneeraus Mettäläntien osuudella.
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 2 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 3 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 4 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Kalervontie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvola kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Kaunisnurmi kartalla

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020‒2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Korjalankatu-Kaupinkatu kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Vesihuollon ja kadun saneeraus sekä hulevesiviemäröinnin parantaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Kakikuja-Kimalaisentie kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Liisakarhunmäki kartalla

Kohde: Liisakarhunmäki
Syy: Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Nurmiranta kartalla

Kohde: Nurmiranta
Syy: Uuden asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pallokentäntie kartalla

Kohde: Pappilanpelto
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki, 2020
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Puistomaankuja-Kansantie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sarkalantie kartalla

Kohde: Koria
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sepäntie-Lassilanpellontie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Uusien asuintonttien rakentaminen sekä ikääntyneen verkoston saneeraus ja hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Suonenkatu kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kevyen liikenteen väylän saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Tunnelikatu kartalla

Kohde: Kangas
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Vikenpolku kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Omakotiasuja – tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta. Jotta hanavesi pysyy jatkossakin raikkaana ja viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kodin viemäreitä ajatellaan yleensä vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Ajoissa tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta ja riskit vesivahingoille sekä kosteusvaurioille pienenevät.

Tutustu kiinteistöjen vesihuoltovastuista kertovaan esitteeseen (pdf)

Häiriötilanteet

Tarkista kartalta vedenjakelun häiriöt sekä vesijohto- ja viemäriverkoston työmaat toiminta-alueellamme.

Lue lisää
Vesilasi kaatumassa.

Ajankohtaista

Käsien pesua saippualla.

Vesihuolto koronaepidemian aikana

Tähän kootaan Kouvolan Veden koronavirustilanteen aikana julkaisemat uutiset ja tiedotteet.

Lue lisää

Kuusankosken yhdysvesijohtoa kaivetaan maahan.

Tykkimäki-Voikkaa yhdysvesijohdon rakentaminen

Putkikaivannon täyttöä Valkealantien metsäosuudelta.

Lue lisää