Kouvolan Veden toiminta-alueella on lähes 800 kilometriä vedenjakeluverkostoa, melkein 700 kilometriä viemäriverkostoa ja yli 250 kilometriä hulevesiverkostoa. Vesihuoltoverkostoa huolletaan ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat ongelmitta. Vuonna 2024 investoimme kuudella miljoonalla eurolla.

Hankkeiden tiedot on päivitetty: 27.5.2024

Rakennamme uutta ja saneeraamme vanhaa

Kohde: Kaunisnurmi, Kouvola
Syy: Uudenmaankadun ja Eräpolun vesihuollon saneeraus
Rakentaminen: 05/2024 – 06/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Viren-Yhtiöt Oy

Ikääntyneen vesihuollon saneeraus sekä hulevesijärjestelmän uudisrakentaminen Uudenmaankadun sekä Eräpolun osalta. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Kouvolan kaupungin kanssa. Rakennuttamisvastuu Kouvolan kaupunki.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Robert Löfberg, 050 379 7510
robert.lofberg@viren.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho@kouvolanvesi.fi
Avaa kartta isompana (png)

Kartta Tehontien vesihuollon rakentamisalueesta

Kohde: Tehontie, Kouvola
Syy: Tehontie – Moreenitien osuuden täydentävä vesihuollon rakentaminen
Rakentaminen: 4/2024 – 06/2024
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Kuusaan Maansiirto Oy

Tonttien rakentamisesta johtuva täydentävä vesihuoltoverkoston rakentaminen Tehontie – Moreenitie kohdalla.

Urakoitsijan yhteyshenkilö
Juha Kähö puh. 0400 445 486
juha.kaho[a]kuusaanmaansiirto.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (png)

Kohde: Kultasuontie Tehola, Kouvola
Syy: Vesihuollon uudisrakentaminen
Rakentaminen: 2/2024 – 06/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Erkkiheikkilä Oy

Uudisrakentamiskohde teollisuustonteille. Toteutus yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka rakentaa alueen kadut sekä valaistuksen.

Urakoitsijan yhteyshenkilö
Pekka Mäkitalo puh. 050 4644 577
pekka.makitalo[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (png)

Kartta Käyrälammen vesihuollon rakentamisalueesta

Kohde: Käyrälampi Kouvola
Syy: Vesihuollon uudisrakentaminen
Rakentaminen: 4/2024 – 06/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Destia Oy
Uudisrakentamiskohde Käyrälammenranta. Toteutus yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka rakentaa alueen kadut sekä valaistuksen.

Urakoitsijan yhteyshenkilö
Kimmo Kauhanen puh. 041 7323 435
kimmo.kauhanen[a]destia.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (png)

Kartta Valkealan kylän pohjoispuolen vesihuollon saneerausalueesta

Kohde: Valkealan keskusta, pohjoinen
Syy: Valkealan vesihuollon saneeraus, pohjoinen osa
Rakentaminen: 4/2024 – 12/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Erkkiheikkilä Oy
Valkealan vesihuoltoverkoston saneeraus Valkealan kylän pohjoispuolen osalta. Saneeraus koskettaa osin seuraavia katuja: Notkokuja, Töyrytie, Lukiokaari

Urakoitsijan yhteyshenkilö
Pekka Mäkitalo puh. 050 4644 577
pekka.makitalo[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (png)

kartta Maitolahden ja Pokinpellon vesihuollon saneeraus alueesta

Kohde: Kuusankoski, Mörkölinja
Syy: Maitolahdentien vieressä kulkevan huonokuntoisen pääviemärin ja vesijohdon sekä Pokinpellolle johtavan runkoverkoston saneeraus.
Rakentaminen: Rakentaminen 03/2024 – 06/2025
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Vesihaka Oy

Maitolahdentien jv-pumppaamolle laskevan vanhan 600mm betoniviemärin sekä alueen runkovesijohdon uusiminen Ahlmanintien vierestä Suoratien-Maitolahdentien risteykselle. Lisäksi vesi- ja viemärilinjojen saneeraus Pokinpellolle vanhan ratapihan läpi.

Hankkeessa ylimääräiset tutkitut puhtaat kaivumaat vanhasta ratapenkasta kuljetetaan hyötykäyttöön Puhjonaukealle tulevien vesihuoltolinjojen painopenkaksi.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Matti Perälä
puh. 040 539 52110
matti.perala[a]vesihaka.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (pdf)

kartta ravikylän verkoston saneerausalueesta

Kohde: Kouvola, Ravikylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen:  8/2023 – 7/2025
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki / Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: GRK Infra Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka saneeraa samalla alueen kadut.  Urakkaan sisältyvät työt käynnistyvät Ahlmannintien / Valkealantien puoleiselta osuudelta jatkuen kohti Lehtomäenkatua. Vesihuoltotyöt ja kadun rakenteet tehdään vuosien 2023-2024 aikana, sekä asfaltointi- ja viimeistelytyöt vesihuoltotöiden jälkeisenä kesänä.

Katuja parannetaan alueella yhteensä 1660 metriä ja uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan 620 metriä: Ravikadun itäpuolelle Valtatie 6:n alikululta Valkealantien risteykseen saakka ja Ravikadun länsipuolelle välillä Hevosmiehentie – Suursuonraitti.

Katujen rakennekerrokset ja päällysrakenteet uusitaan sekä kuivatusjärjestelmiä parannetaan. Avo-ojat jäävät pääsääntöisesti pois ja tilalle rakennetaan ritiläkaivoja, reunatukia ja painanteita. Samalla ajoneuvoliittymien rumpuputket puretaan ja ajoneuvoliittymien kohdat ennallistetaan takaisin. Katuvalaistus uusitaan. Huonokuntoisia puita poistetaan ja uusia istutetaan pääkadun Valkealantie – Ravikatu varrella.

Periaatteena on, että vesihuoltotöiden jälkeisenä talvena saneerattu katu on murskepinnalla ja katusaneerauksen viimeistely-, viher- ja asfaltointityöt toteutetaan vesihuoltotöitä seuraavana keväänä painumahaittojen minimoimiseksi.

Valkealantien ja Ravikadun risteys jäsennellään uudelleen ja tonttiliittymät ohjataan pois suojatieltä ko. kohtaa. Pääkadun ylittävät suojatiet rakennetaan saarekkeellisina. Linja-autopysäkki siirretään Savontalontien eteläpuolelta pohjoispuolelle.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Antti Niemi
puh. 050 5930 456
antti.niemi[a]grk.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta (vesihuolto):
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan Mettäläntien osuudelta.
Rakentaminen: 2021 – 2024
Rakentaja: Recset Oy

Kouvolan Vesi rakentaa ja saneeraa Elimäen kunnallistekniikan alkaen syksyllä 2021. Kadulle uusitaan vesijohto- ja viemäriverkosto sekä hulevesiviemäröinti. Kiinteistön tonttijohdot (vesijohto- ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Saneerattavat kadut: Laiduntie (osa), Mettäläntie, Alatie (osa), Välitie, Hankitie, Oikotie (osa) sekä Härmävaarantie. Mettäläntien katusaneeraus toteutetaan vuosina 2022 – 2023

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Simo Peltola
puh. 050 316 0722
simo.peltola[a]recset.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski, Pappilanpelto
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen.
Rakentaminen: Vesihuollon rakentaminen 2/2022 – 11/2023, katupäällysteet 2023 – 2024
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kohde toteutetaan yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka saneeraa samalla alueen kadut. Hankkeessa rakennetaan lisäksi vesihuoltoliittymät Kaaritien uusille asuintonteille kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Erkkiheikkilä Oy
Jesse Paajanen puh. 040 8473 671
jesse.paajanen[a]erkkiheikkilaoy.com

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

 

Avaa kartta isompana (pdf)

Kartta Runkotien suunnittelu alueesta

Kohde: Runkotien alue
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä
Rakentaminen: 5/2023 – 10/2024, vaiheittain
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Kuusaan Muonituspalvelu ay

Kohteessa rakennetaan hulevesiennakot kiinteistöille aluerakentamisena.
Toteutusaika: Runkotie kesä 2023 / Latvapolku, Oksatie, Lehtie ja Kantotie kesä 2024

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Petteri Pakarinen
puh.040 5266 731
petteri.pakarinen[a]iuip.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kartta Tommolankatu-Lehtikaari katusuunnitelma liikenneympyrä

Kohde: Kouvola, Korjala
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus katusaneeraustyön yhteydessä.
Rakentaminen: 07/2023 – 11/2023 – vaiheittain
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki / Kouvolan Vesi Oy / KSO
Urakoitsija: Terrainfa Oy

Kohteessa rakennetaan kaksi kiertoliittymää: Tommolankadulle sekä kauppakeskus Prisman kiinteistölle. Samalla toteutetaan ikääntyneiden runkojohtojen siirto ja uusiminen risteysalueen ulkopuolelle.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Matti Lindgren
puh. 040 5489 199
matti.lindgren[a]terrainfra.fi

Tilaajan yhteyshenkilö, valvonta:
Jarkko Aho
puh. 0400 657 955
jarkko.aho[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kartta Valkealan vesitornin sijainnista.

Kohde: Jokelan vesitorni, Valkeala
Syy: Vesitornin rakenteellinen saneeraus
Rakentaminen: 3-9/2022
Rakentaja: Rakennusliike Karjaluoto Oy

Kouvolan Vesi saneeraa Valkealan Jokelan vesitornin rakenteet. Saneerausurakka käynnistyy maaliskuussa 2022 ja kestää syyskuulle.

Urakoitsijan yhteyshenkilö:
Rakennusliike Karjaluoto Oy
Lasse Karjaluoto
puh. 0400 782 930
lasse[a]karjaluoto.fi

Tilaajan yhteyshenkilö:
Kari Hirvonen
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen[a]kouvolanvesi.fi

Avaa kartta isompana (jpg)

Kohde: Vahtero
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020-2024
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Läänin Kuljetus Oy, vastaava mestari Janne Kemppainen puh. 050 0759 305
Valvoja: Kouvolan Vesi Oy, verkosto- ja rakennuttamispäällikkö Kari Hirvonen puh. 0400 559 585

Rakentaminen alkaa joulukuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2024. Ensimmäisenä vaiheena v. 2020 Kotkankallionkadun sekä Kotkankallionkadun – Viljavainiontien välisen raitin/väylän vesihuolto-osuus.

Tiedote Vahtero 11.11.2020

Tiedote Vahtero 24.11.2020

Tiedote Läänin Kuljetus Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelemme verkostoa

Kartta Marjoniementie-Kasarminkatu vesihuoltojärjestelyn suunnittelualueesta

Kohde: Kangas
Syy: Kouvolan kaupunki on rakentamassa uuden koulun vanhan Marjoniemen terveyskeskuksen tontille. Tontilla sijaitsee rasitteena Kouvolan Veden päävesijohto, joka on siirrettävä pois tontilta. Johtosiirtojen yhteydessä rakennetaan lisäksi valmiudet vesihuollon liittymille uutta AKR-korttelia varten, joka sijoittuu asemakaavassa Kymenlaaksontien länsipuolelle.
Suunnittelija: A-Insinöörit
Suunnitelmat valmistuvat: 2024
Avaa kartta isompana (png)

Kartta Alakyläntien jätevesiviemärin saneerausalueesta

Kohde: Kankaro
Syy: Alakylässä Kouvolan Veden jätevesiverkoston pääviemäreissä on ilmennyt ongelmia kapasiteetin riittävyydessä. Alueen pääviemäreihin laskee mm. Elimäen, Korian, Valkealan, Kausalan ja vanhan Kouvolan alueen jätevesiä. Suunnitteluhankkeen aikana tarkastellaan eri vaihtoehtoja vie-märeiden kapasiteettien kasvattamiseksi. Lisäksi työssä tarkastellaan mahdollisuuksia toteuttaa rakentaminen pääosin kaivamattomilla menetelmillä.
Suunnittelija: AFRY Finland / Gidon Infra
Suunnitelmat valmistuvat: 2024
Avaa kartta isompana (png)

Kartta Kaunisnurmi_Ohtaront_Eräp_Risustonp_Ruotsulantie suunnittelualue

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Suunnittelualueesta suunnitelmat ovat valmistuneet Uudenmaankadun osalta ja nyt suunnittelua jatketaan muiden katujen osalta. Alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu 1950-luvulla ja on siten Kouvolan vanhimpia. Vesihuollon saneerauk-sen lisäksi alueelle suunnitellaan hulevesien viemäröinti. Kaupunki laatii samassa yhteydessä suunnitelmat katujen saneeraamiseksi.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2024
Avaa kartta isompana (png)

kartta Kopterikujan suunnittelualueesta

Kohde: Utti
Syy: Kopterikujalle suunnitellaan vesihuoltoverkosto ja hulevesijärjestelmä lääkärihelikopteritukikohdan perustamista varten.
Suunnittelija: Sweco Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (png)

kartta Lautaron suunnittelualueesta 2024

Kohde: Jokela
Syy: Lautaron asuinalueen laajennuksen suunnittelu. Laajennus on jaettu kahteen osaan, joista Pollarinkuja haarautuu nykyisestä Keksitiestä ja Vennalammen rannan läheisyyteen sijoittuu Pommauskuja ja Vorokkipolku.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (png)

kartta Myllynkosken suunnittelualueesta

Kohde: Niinistö
Syy: Valkealan vanhan motellin pihapiiriin ajan saatossa rakentuneet rakennukset ja vesihuoltoverkosto ovat sijoittuneet keskenään epäedullisesti, jollaoin esimerkiksi verkoston kunnossapito on haastavaa. Kouvolan Vesi suunnittelee verkostolle korvaavan reitin, jonka yhteydessä myös joen rannalla olevaa jätevesipumppaamoa on tarkoitus siirtää lähemmäs siltaa.
Suunnittelija: Kouvolan Vesi
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (png)

kartta Pihlajapolun saneerausalueesta

Kohde: Kuusankoski
Syy: Pihlajapolun vesihuoltoverkosto on vanhaa ja viimeisiä alkuperäisiä verkostoja tällä alueella. Vanhan verkoston saneerauksen lisäksi alueelle suunnitellaan hulevesiviemäri.
Suunnittelija: Kouvolan Vesi
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (png)

Kartta Varkaanvierun vesihuollon rakennussuunnitelma-alueesta

Kohde: Kymintehdas (Kauppakeskus Veturin länsipuolinen alue)
Syy: Kouvolan kaupunki on laatimassa uutta asemakaavaa Kauppakeskus Veturin länsipuolelle, jossa alueelle kaavoitetaan uusia tontteja liikerakennuksille sekä uusia katuja. Suunnittelu kytkeytyy osin vt6:n parantamiseen, jossa ELY-keskus suunnittelee vt6:lta liittymärampit Niskalankadulle. Alueen vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan yhteistyössä kaupungin katusuunnittelun kanssa.
Suunnittelija: Sitowise
Suunnitelmat valmistuvat: alkuvuosi 2024

Avaa kartta isompana (png)

kartta Palomäenkadun verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Kangas
Syy: Kouvolan kaupunki on päivittämässä asemakaavaa ja katusuunnitelmia Palomäen alueelta uimahallihankkeeseen liittyen. Palomäenkadun vesihuoltoverkosto on pääosin rakennettu 1960-luvulla ja kadun hulevesiviemäri on nykyiseen tarpeeseen nähden alimitoitettu. Suunnitelmat laaditaan olemassa olevan verkoston saneeraamiseksi ja samassa yhteydessä huleveden purkureitti muutetaan kulkevaksi Sumulaaksonkadun ja Jokelantien kautta.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (png)

Kartta Pohjanraitin saneerausalueesta

Kohde: Tornionmäki
Syy: Kaupunki on laatimassa suunnitelmia Harjuntieltä Käyrälammen suuntaan lähtevän Pohjanraitin parantamiseksi. Suunnitelmiin kuuluu raitin tasauksen korjaaminen, jolloin myös raitin alla kulkevaa päävesijohtoa on syvennettävä. Päävesijohdon saneeraus olisi muutoinkin ollut ajankohtaista lähitulevaisuudessa.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2024

Avaa kartta isompana (png)

Kartta Selänpää-Valkeala yhdysvesijohdon suunnittelualueesta

Kohde: Selänpää – Valkeala kk
Syy: Kouvolan Vesi on ottamassa käyttöön aiemmin vesiosuuskunnan omistuksessa olleen vesijohtolinjan. Linjan avulla vettä pystytään johtamaan Okanniemestä Valkealan kirkonkylään. Linjan käyttöönotto parantaa vedenjakeluvarmuutta sekä vedenjakelun energiatehokkuutta.
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (png)

kartta Käyrälammen alueen verkoston suunnittelualueesta

Kohde: Tykkimäki, Käyrälammen ranta-alue
Syy: Käyrälammen alueen kehittäminen matkailutoimintaa varten on Kouvolan kaupungin kärkihanke. Käyrälammen alueesta laadittiin vesihuollon yleissuunnitelmat vuonna 2022 ja nyt suunnittelua jatketaan rakennussuunnittelulla. Alueen vesihuolto suunnitellaan palvelemaan kehittyvää matkailutoimintaa. Alueelle suunnitellaan uusi jätevedenpumppaamo.
Suunnittelija: AFRY Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (png)

kartta Maitolahden ja Pokinpellon vesihuollon saneeraus alueesta

Kohde: Kymintehdas
Syy: Maitolahdentien jätevesipumppaamolle laskeva viemärilinja on todettu olevan huonossa kunnossa, jonka vuoksi viemärin saneeraukselle laaditaan suunnitelmat. Samassa yhteydessä varaudutaan Mäyränkorventien jatkeen rakentamiseen ja siirretään Pokinpellon asemakaava-alueella tyhjillä tonteilla sijaitsevat vesihuoltolinjat katualueelle.
Suunnittelija: Sweco Infra & Rail Oy
Suunnitelmat valmistuvat: kesä 2023

Avaa kartta isompana (jpg)

Kohde: Pihlajapolku, Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2021

Avaa kartta isompana (jpg).

Kartta Kaunisnurmi_Uudenmaankatu suunnittelualueesta

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadut saneerataan.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (png)

kartta Elotien hulevesikaivojen saneerausalueesta

Kohde: Koria
Syy: Elotie kuuluu Kouvolan Veden huleveden laajennusalueisiin, jossa hulevesiverkosto siirtyy kaupungilta Kouvolan Vedelle. Elotien hulevesiviemärin nykyiset ritiläkantiset runkoviemärin kaivot korvataan umpikantisilla kaivoilla ja runkoviemärin viereen rakennetaan uudet ritiläkantiset kaivot. Tällöin ritiläkaivon lietepesän täyttyminen ei aiheuta tukosta koko runkoviemärissä.
Suunnittelija: Kouvolan Vesi
Suunnitelmat valmistuvat: 2023

Avaa kartta isompana (png)

Nurmiranta kartta suunnittelualueesta

Kohde: Niinistö
Syy: Nurmirannan asuinalue laajentaa nykyistä Koivurannan asuinaluetta kaupungin maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan valmiiksi, kun alueen asemakaava saa lainvoiman.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2022

Avaa kartta isompana (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Omakotiasuja – tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta. Jotta hanavesi pysyy jatkossakin raikkaana ja viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kodin viemäreitä ajatellaan yleensä vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Ajoissa tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta ja riskit vesivahingoille sekä kosteusvaurioille pienenevät.

Tutustu kiinteistöjen vesihuoltovastuista kertovaan esitteeseen (pdf)

Häiriötilanteet

Tarkista kartalta vedenjakelun häiriöt sekä vesijohto- ja viemäriverkoston työmaat toiminta-alueellamme.

Lue lisää
Vesilasi kaatumassa.

Ajankohtaista