Kouvolan Veden toiminta-alueella on lähes 800 kilometriä vedenjakeluverkostoa ja lähes 700 kilometriä viemäriverkostoa. Verkostoa huolletaan ennakoiden ja tulevaisuutta ajatellen, jotta puhdasta vettä tulee ja jätevedet kulkevat ongelmitta. Vuonna 2020 saneeraamme vanhaa ja rakennamme uutta verkostoa noin 12 miljoonalla eurolla.
Hankkeiden tiedot on päivitetty: 21.1.2021.

Rakennamme uutta ja saneeraamme vanhaa

Kunnanpellonkujan hanke kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Huonokuntoisen jätevesiviemärin saneeraus sekä hulevesiverkoston parantaminen
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2020
Rakentaminen: Valmistuu 12/2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Jäte- ja hulevesiviemäreiden saneerauksella parannetaan alueen viemäriverkostojen toiminnallisuutta mm. Kettumäen palvelukeskuksen osalta.

Avaa kartta isompana (pdf)

Markankylä kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: WSP Finland Oy 2018
Rakentaminen: 2019-2021
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Erkkiheikkilä Oy

Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan kaupunki saneeravat Markankylän alueen katurakenteet ja kunnallistekniikan vuosien 2018 ja 2021 välisenä aikana. Hankkeessa uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto, kiinteistöjen tonttijohdot sekä tonttisulku. Alueelle rakennetaan hulevesiviemäröinti, johon rakennetaan lisäksi kiinteistökohtaiset liittymispisteet.

Markankylän asukasillan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Tykkimäki-Saarento-Jokela-Voikkaa
Syy: Vedenjakeluvarmuuden parantaminen
Suunnittelu: Ramboll Finland Oy 2015
Rakentaminen: 2020–2022
Rakentaja: Erkkiheikkilä Oy

Kuusankosken yhdysvesilinjan rakentaminen välille Tykkimäki–Voikkaa. Urakkavaihe 1 Tykkimäki–Pessantie valmistuu marraskuussa 2020. Urakkavaihe 2 välillä Pessantie–Nesteentie ajoittuu talvelle 2020 ja kesälle 2021.

Urakoitsijan yhteystiedot: Erkkiheikkilä Oy, vastaava työnjohtaja Jesse Paajanen 040 847 3671
Rakennuttajan yhteyshenkilö: Kouvolan Vesi, rakennuttajapäällikkö Kari Hirvonen, 0400 559 585

Avaa kartta isompana (pdf)

Pilkanmaantie_Korotintien saneerauskohde kartalla

Kohde: Pilkanmaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Destia, Kouvolan kaupunki 2018-2019
Rakentaminen: 4/2020 – 7/2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy rakentavat ja saneeraavat Pilkanmaantien ja Korotintien katurakenteet ja kunnallistekniikan 2020 ja 2021 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti . Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Pilkanmaantien-Korotintien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017
Rakentaminen: 2020-2022
Rakentaja: Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy (tai VMSV Oy)

Kouvolan Vesi Oy rakentaa ja saneeraa Kuusankoskella Itä-Rekolan kunnallistekniikan vuosien 2020 ja 2022 välisenä aikana. Kadulle uusitaan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto ja rakennetaan hulevesiviemäröinti. Kiinteistöjen tonttijohdot (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneerataan katualueella.

Itä-Rekolan infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Kulotien investointikohde kartalla

Kohde: Tornionmäki
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019-2020
Rakentaminen: 2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy saneeraavat Kulotien, Hongistontie välillä Kelotie–Kulotie ja Havumetsäntie välillä Kulotie–Havumetsäntie 7 sekä rakentavat vesihuoltolinjat VH 1 ja VH 2 huhtikuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana. Urakassa rakennetaan nykyiselle katualueelle uutta vesihuoltolinjaa yhteensä noin 3 kilometriä sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Katurakennekerrokset ja katuvalaistus uusitaan.

Urakka-aika on 4/2020 – 07/2021. Vesihuolto valmis 12/2020, päällystys- ja viimeistelytyöt 6/2021

Kulotien infopaketti (pdf)

Avaa kartta isompana (pdf)

Investointikohteet Vahteron alue kartalla

Kohde: Vahtero
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: 2020-2024
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: Läänin Kuljetus Oy, vastaava mestari Janne Kemppainen puh. 050 0759 305
Valvoja: Kouvolan Vesi Oy, rakennuttajainsinööri Jan Mänttäri puh. 040 0657 769

Rakentaminen alkaa joulukuussa 2020 ja päättyy kesäkuussa 2024. Ensimmäisenä vaiheena v. 2020 Kotkankallionkadun sekä Kotkankallionkadun – Viljavainiontien välisen raitin/väylän vesihuolto-osuus.

Tiedote Vahtero 11.11.2020

Tiedote Vahtero 24.11.2020

Tiedote Läänin Kuljetus Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Suomenkadun kohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen:  2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Rakennuskohteena on Suomenkadun vesihuollon saneeraus välillä Myllypuronkadun risteys – Kotkankallionkadun kiertoliittymä. Nykyisen vesijohdon ikä on 66 vuotta ja jätevesiviemäriä on saneerattu sujuttamalla 20 vuotta sitten.

Urakassa rakennetaan nykyisen kevyen liikenteen väylän viereen vesihuoltolinja yhteensä 600 metrin matkalle, sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Kevyen liikenteen väylän rakennekerrokset ennallistetaan.

Urakka-aika on 10/2020 – 07/2021, päällystys ja viimeistelytyöt heinäkuun 2021 loppuun mennessä.

Avaa kartta isompana (pdf)

Käkikuja-Kimalaisentien investointikohde kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2020
Rakentaminen: 2020 – 2021
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: Recset Oy

Rakennus kohde ja paikka: Rakennuskohteena ovat Käkikujan ja Kimalaisentien vesihuollon ja kadun saneeraus. Kohde on kaupungin kanssa oleva yhteisprojekti. Nykyisen vesihuoltoverkoston ikä on 65 vuotta.

Urakassa rakennetaan nykyiselle katualueelle uudet vesihuoltolinjat noin 100 m molemmille kaduille(vesijohto, jätevesi, hulevesi) sekä toteutetaan liitokset vanhoihin olemassa oleviin putkiin ja kiinteistöihin. Katurakenteet uusitaan.

Urakka-aika vesihuoltotöiden osalta on 07/2020 – 12/2020 ja asfaltointi sekä viimeistelytöineen 07/2021.

 

Kouvolan kaupungin tiedote saneerauksesta 10.7.2020.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kangas
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2020
Rakentaminen: 8/2020 – 11/2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki

Kouvolan Vesi Oy rakentaa ja saneeraa Kouvolassa Tunnelikadun: välillä Hallituskadun risteys – Myllypuronkadun kiertoliittymä. Nykyisen vesihuoltoverkoston ikä on 46 vuotta. Tunnelikadun läpi menee mm. keskustan vesihuollolle tärkeä 500 mm päävesijohto.

Urakka toteutetaan yhteishankintana Kouvolan kaupungin toimesta. Tunnelikadulle urakassa saneerataan vesijohto, jonka lisäksi saneerataan samassa yhteydessä jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä. Työt tehdään pääosin sujuttamalla.

Avaa kartta isompana (pdf)

Lentoportin tien investointikohde kartalla

Kohde: Utti
Syy: Uuden jätevesiviemärin rakentaminen
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2020
Rakentaminen: Valmistunut 9/2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Paineviemärin rakentaminen (300 m), millä mahdollistetaan kolmen (3) kiinteistön liittyminen jätevesiverkostoon.
Vesijohdon koon suurentaminen, mikä mahdollistaa lentokenttäalueella toimivien yritysten liittämisen vesijohtoverkostoon.
Lisätyönä tonttijohtojen (vesi-ja viemäri) rakentaminen Finavialle. (Lisätyön osalta ei ole luovutettu tilaajalle)

Avaa kartta isompana (pdf)

Rantatien investointikohde kartalla

Kohde: Kymintehdas
Syy: Ikääntyneen jätevesiviemärin saneeraus sujuttamalla
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2018
Rakentaminen: Valmistunut 9/2020
Rakentaja: Putkistosaneeraus Eerola Oy
Aikataulu: Jätevesiviemärin sujutus valmistunut 8/2020, kaivojen saneeraukset valmistuvat 9/2020 loppuun mennessä.

Jätevesiviemärin saneeraus 200 metrin matkalla ns. sukkasujutusmenetelmällä, lisäksi ko. johto-osuuteen sisältyvien kaivojen (10 kpl) saneeraus.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kalalampi III investointikohde kartalla

Kohde: Lehtomäki
Syy: Uuden verkoston rakentaminen
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2013
Rakentaminen: 2020
Rakennuttaja: Kouvolan kaupunki
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2020
Rakentaminen: Valmistunut 6/2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Vesihuollon (vesijohto ja jätevesiviemäri) saneeraus alkaen Mäenpäänpolulta ulottuen Messutielle. Saneerattavan osuuden pituus 250 metriä.

Vastaavalle osuudelle rakennetaan myös hulevesiviemäri ja mahdollistetaan kahdeksan (8) rakentamattoman tontin liittyminen Kouvolan Vesi Oy:n verkostoihin.

Avaa kartta isompana (pdf)

Satamakaaren investointikohde kartalla

Kohde: Voikkaa
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: Valmistunut 5/2020
Urakoitsija: Kouvolan Vesi Oy

Hirvelän venesataman rakentamiseen liittyvä vesihuollon rakentaminen / saneeraus.

Avaa kartta isompana (pdf)

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2018
Rakentaminen: 2019-2020
Rakennuttaja: Kouvolan Vesi Oy
Urakoitsija: GRK Infra Oy

Avaa kartta isompana (pdf)

Sammonpolku investointikohde kartalla

Kohde: Voikkaa
Syy: Hulevesiviemärin erottaminen jätevesiviemäristä ja ikääntyneen verkoston saneeraus.
Suunnittelu: Kouvolan kaupunki 2019
Rakentaminen: Valmistunut 8/2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Vesijohton ja jätevesiviemärin saneeraus 100 metrin matkalla, sekä hulevesiviemärin rakentaminen em. osuudelle.

Avaa kartta isompana (pdf)

Pytäränkadun investointikohde kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Hulevesiviemärin saneeraus
Suunnittelu: Kouvolan Vesi Oy 2019
Rakentaminen: Valmistunut 8/2020
Rakentaja: Kouvolan Vesi Oy

Alueen kuivatuksen parantaminen rakentamalla hulevesiviemäri ritiläkaivoineen (6 kpl) 350 metrin matkalle.

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelemme verkostoa

Kipparilantie kartalla

Kohde: Utti
Syy: jätevesiviemärin saneeraus ja pohjavesialueen turvaaminen
Suunnittelija: Sitowise Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf).

Mielakanrinne kartalla

Kohde: Mielakka
Syy: Mielakan päävesijohdon saneeraus sekä Ratamontien hulevesiverkoston kapasiteetin kasvattaminen.
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf).

Kalervontien hanke kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan.
Suunnittelija: Kouvola kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Kaunisnurmi kartalla

Kohde: Kaunisnurmi
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadut saneerataan.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020‒2021

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Liisakarhunmäki kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Nurmiranta kartalla

Kohde: Niinistö
Syy: Uuden asuinalueen suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Pappilanpelto kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sepäntie-Lassilanpellontie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Uusien asuintonttien rakentaminen sekä ikääntyneen verkoston saneeraus ja hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 1 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi katu saneerataan Mettäläntien osuudelta.
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 2 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 3 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Elimäki 4 kartalla

Kohde: Elimäen kirkonkylä
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: WSP Finland Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Kunnanpellonkujan hanke kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Huonokuntoisen jätevesiviemärin saneeraus sekä hulevesiverkoston parantaminen.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf).

Suunnittelukohde Pallokentäntie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki, 2020
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Sarkalantie kartalla

Kohde: Koria
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Suonenkatu kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kevyen liikenteen väylän saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Kakikuja-Kimalaisentie kartalla

Kohde: Sarkola
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen. Lisäksi kadut saneerataan.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Korjalankatu-Kaupinkatu kartalla

Kohde: Korjala
Syy: Hulevesiviemärin kapasiteetin kasvattaminen ja risteysalueen parantaminen. Samassa yhteydessä saneerataan ikääntynyt jätevesiviemäri ja vesijohto.
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Puistomaankuja-Kansantie kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus sekä hulevesiverkoston rakentaminen
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Tunnelikatu kartalla

Kohde: Kangas
Syy: Ikääntyneen verkoston ja kadun saneeraus
Suunnittelija: Kouvolan kaupunki, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020

Avaa kartta isompana (pdf)

Suunnittelukohde Vikenpolku kartalla

Kohde: Kuusankoski
Syy: Ikääntyneen verkoston saneeraus
Suunnittelija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Suunnitelmat valmistuvat: 2020 (Suunnitelmat valmiina)

Avaa kartta isompana (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Omakotiasuja – tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee?

Vesihuolto on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Vesilaitosten toimet eivät kuitenkaan yksin takaa järjestelmän toimivuutta. Jotta hanavesi pysyy jatkossakin raikkaana ja viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kodin viemäreitä ajatellaan yleensä vasta, kun ne eivät vedä, kellari tulvii tai tonttiviemäri sortuu. Ajoissa tehty saneeraus lisää vesihuollon toimintavarmuutta ja riskit vesivahingoille sekä kosteusvaurioille pienenevät.

Tutustu kiinteistöjen vesihuoltovastuista kertovaan esitteeseen (pdf)

Häiriötilanteet

Tarkista kartalta vedenjakelun häiriöt sekä vesijohto- ja viemäriverkoston työmaat toiminta-alueellamme.

Lue lisää
Vesilasi kaatumassa.

Ajankohtaista

Käsi, josta tippuu vettä

Etsimme joukkoomme kesätyöntekijöitä

Tule osaksi Kouvolan Veden toimivaa tiimiä ja jätä hakemuksesi viimeistään 12.3.2021!

Lue lisää

Lähikuva vedenkulutusmittarista

Kouvolan Vesi aloittaa vesimittareiden vaihdon 18.1.2021

Kouvolan Vesi aloittaa vesimittareiden vaihdon.

Lue lisää