Joka pisara puhtaaksi

Vesistöjen suojelemiseksi jätevesien puhdistustulokselle asetettuja vaatimuksia on koko maassa kiristetty viime vuosina. Kouvolassa jätevesien käsittelyn keskittäminen laajennettuun ja uudistettuun Mäkikylän jätevedenpuhdistamoon takaa sen, että pystymme täyttämään tiukentuneetkin vaatimukset. Suuri puhdistamo selviää tarvittaessa poikkeuksellisen suurista vesimääristä ja yhden puhdistamon toiminnan ja puhdistustuloksen valvominen on helpompaa.

Jätevedet puhdistetaan kolmessa eri vaiheessa, mekaanisessa, kemiallisessa ja biologisessa, ennen veden palautumista luonnon kiertokulkuun. Puhdistuksen ensimmäisessä vaiheessa jätevedestä poistetaan roskat mekaanisesti välppäämällä. Tämän jälkeen vedestä erotetaan hiekka. Toisessa vaiheessa jätevedestä poistetaan orgaanista kuormaa ja fosforia rautasaostuksen avulla. Seuraavassa vaiheessa bakteerien avustuksella jätevedestä poistetaan orgaanista ja epäorgaanista ainesta ja typpeä.  Lopuksi puhdistettu jätevesi johdetaan jälkiselkeyttimien kautta Itämereen virtaavaan Kymijokeen

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo. Kuva: Marja Seppälä.
Kuva: Marja Seppälä

Hulevedet erotellaan omaan viemäristöön

Suuri osa puhdistamolla käsitellystä vedestä ei kuuluisi sinne lainkaan. Kaikkien maksettavaksi tulevia kustannuksia ja puhdistamoiden kuormitusta voidaan alentaa huolehtimalla verkoston kunnosta ja ohjaamalla sade- ja sulamisvedet eli hulevedet erilliseen viemäristöön. Tämä säästää myös luontoa.

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toiminta ja veden puhdistamisen eri vaiheet.

Vastuullista vesihuoltoa

Huomioimme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme veden hankinnasta lähtien aina sen palauttamiseen takaisin luonnon kiertokulkuun.

Lue lisää
Tyttö istumassa lammen rannalla.

Tutustu myös

Veden hankinta

Kouvolan Vesi toimittaa vuosittain verkostoonsa noin 4,5 miljoonaa kuutiota vettä.

Lue lisää