EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui Suomessa voimaan 25.5.2018 ja se vaikuttaa henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn EU:n alueella. Asetus antaa luonnolliselle henkilölle aiempaa laajemmat mahdollisuudet määrätä ja saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä.

GDPR:n myötä rekisteröityjen oikeudet kasvavat samalla, kun henkilötietojen rekisterinpitäjien vastuut ja velvollisuudet lisääntyvät. Uuden asetuksen mukaisesti rekisteröidyt voivat pyytää organisaatioilta tietoja omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä

Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Lue lisää EU:n tietosuojauudistuksesta tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Kouvolan Vesi noudattaa GDPR-asetusta

Asetukseen liittyy keskeisesti oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaate. Kouvolan Veden tietosuojakäytännöt löydät oheisten linkkien takaa.

Kouvolan Vesi Oy:n tietosuojapolitiikka

Kouvolan Vesi Oy:n tietoturvapolitiikka