Ennen kaivutöihin ryhtymistä rakentajan tulee selvittää maanalaisten putkien ja laitteiden sijainti. Tarvittaessa rakentajan on sovittava johtonäyttö, jolloin putkien ja laitteiden tarkka sijainti katselmoidaan työmaalla.

1. Tilaa karttaote Kouvolan Veden verkostoista sähköpostilla osoitteesta suunnittelu@kouvolanvesi.fi. Liitä sähköpostin liitteeksi karttarajaus työalueesta, jossa töitä tehdään. Kirjoita sähköpostiin lyhyt kuvaus tehtävistä töistä.

2. Mikäli karttaotteen perusteella näyttää siltä, että kaivutöitä, suuntaporauksia, paalutuksia tai muita vastaavia töitä tehdään Kouvolan Veden verkostojen välittömässä läheisyydessä, tulee rakentajan sopia johtonäyttö työmaalle. Johtonäyttö on sovittava vähintään 3 arkipäivää ennen töiden aloittamista.

Johtonäytöt:
Markku Järvinen, mittaustyönjohtaja
puh. 040 5559 528
markku.jarvinen@kouvolanvesi.fi

Tutustu ja lue lisää