13.4.2023

Helppoa ja vaivatonta, etäluettavat vesimittarit helpottavat arkea

etäluettava vesimittari

Perinteiset vesimittarit vaihdetaan jatkossa etäluettaviin vesimittareihin.

Etäluettavien vesimittareiden vaihdot on aloitettu Korialla ja loppuvuodesta 2023 siirrytään tekemään mittarinvaihtoja Valkealan alueelle.

Kiinteistöt, joihin on vaihdettu etäluettava vesimittari:

  • Lukemat siirtyvät laskutukseen automaattisesti.
  • Vesimittaria ja veden kulutusta on tarkkailtava – kuten aiemminkin – esim. jäätymisen tai vuotojen varalta.
  • Vesimittarilukemat päivittyvät raportointipalveluun kerran kuukaudessa.
  • Vesilaskut lähetetään kahden kuukauden välein todellisen kulutuksen mukaan.
  • Vesimittarit ovat mittaustyypiltään ultraäänimittareita.
  • Kouvolan Vesi ei valvo mittarin mahdollisia hälytystietoja.

Omakotitaloihin ja pienkiinteistöihin asennettavat etäluettavat mittarit ovat Kamstrumpin MULTICAL® 21 mittareita.

Veden kulutus näkyy näytössä kuutiometreinä (m³) viitenä numerona ja kolmena desimaalina eli 1 litran tarkkuudella. Näytön vasemmalla sivulla näkyvä virtaamanuoli (Flow) osoittaa, että mittarin kautta virtaa vettä. Kun kaikki kiinteistön vesikalusteet ovat käyttämättöminä, flow ruudussa ei tulisi olla yhtään nuolta. Mikäli vettä ei käytetä ja ruudussa näkyy nuolia, on syytä epäillä vuotoa.

Vedenkulutustietojen seurantaan on tulossa syksyn 2023 aikana sovellus, johon vedenkulutustiedot siirtyvät tunneittain. Etäluettavat mittarit muuttavat asiakkaan kulutuksen seurannan helpommaksi ja ajantasaiseksi. Vedenkulutuksen seuranta helpottuu ja näin saattaa kannustaa veden järkevään kuluttamiseen.