27.11.2023

Hintojen tarkistukset vuodelle 2024

Ihminen kaataa vettä vesikannusta lasiin.

Turvallinen vesihuolto tarvitsee tuloja

Vesimaksuihin on tulossa korotuksia 1.1.2024 alkaen. Korotuksilla varmistamme luotettavan ja turvallisen vedentuotannon ja jakelun sekä jäteveden puhdistuksen. Vesihuoltolaki velvoittaa meidät kattamaan asiakasmaksuilla vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä toiminnan kustannukset.

Ikääntyvän vesihuoltoverkoston tuoma saneerausvelka ja yleinen hintojen nousu näkyvät väistämättä veden hinnassa.  Yhtenä syynä hintojen korotukseen on myös veden käytön väheneminen. Vedenkäytön kehittyminen ekologiseen suuntaan vähentää raakaveden tarvetta ja kuormitusta jätevesiverkostossa ja puhdistamolla, mutta ei vähennä taloudellisia kustannuksia samassa suhteessa.

Hinnankorotukset ovat noin viisi prosenttia ja kohdistuvat veden ja jäteveden perus- ja käyttömaksuihin sekä palvelumaksuihin. Liittymismaksuihin tai huleveden vuosimaksuihin ei tule korotuksia.

  • Veden verollinen kuutiohinta nousee 1,98 eurosta 2,08 euroon
  • Jäteveden verollinen kuutiohinta nousee 2,66 eurosta 2,81 euroon

Uuden hinnaston, palveluhinnaston ja tiedotteen vuoden 2024 taksoista löydät laskutus ja hinnoittelu sivultamme.