6.11.2023

Hulevesien viemäröintialueiden päivitys vahvistettu

Kuvassa kadulla sadevettä joka valuu ritiläkaivoon.

Kouvolan kaupungin Tekninen lautakunta on 18.10.2023 vahvistanut Kouvolan Veden hulevesien viemäröintialueiden päivityksen. Edellisen kerran päivitys oli tehty vuonna 2020.

Huleveden viemäröintialueisiin lisätään alueet, joille hulevesiviemäri on rakennettu edellisen päivityksen jälkeen sekä alueet, joille hulevesiviemäriverkoston on suunniteltu laajenevan. Hulevesiverkoston laajennusalueet ovat pääosin vesihuoltoverkostojen saneerausalueita, joille hulevesiverkosto tullaan rakentamaan lähivuosien aikana.

Päivityksen yhteydessä huleveden viemäröintialueisiin lisättiin alueita mm. Kouvolan Pyydysmäessä ja Korian Hiivurissa, joilla ritiläkaivoiset hulevesiverkostot siirtyivät kaupungin ja Kouvolan Veden välisen hulevesisopimuksen päivityksen johdosta Kouvolan Veden omistukseen.

Vahvistetuille hulevesien viemäröintialueilla sijaitsevat kiinteistöt ovat vesihuoltolain 17 b § mukaisesti velvollisia liittymään hulevesiviemäriin. Lisätietoja hulevesistä, liittymisvelvollisuudesta sekä hulevesiviemäröinti aluekartat.

Lisätietoja hulevesistä, liittymisvelvollisuudesta sekä hulevesiviemäröinti aluekartat.