12.4.2023

Jätevesipumppaamoiden ylivuototilanteisiin varautuminen

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo. Kuva: Marja Seppälä.
Kuva: Marja Seppälä

Toiminta-alueellamme on noin 180 jätevesipumppaamoa. Normaalisti kaikki jätevedet pystytään ohjaamaan hallitusti Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle. Hulevesimäärien ollessa suuria, voivat jätevedet tulvia jätevesipumppaamoilta luontoon. Hulevesien määrä jätevesiviemärissä on pahimmillaan yli 60 %.

Olemme tarkentaneet jätevesipumppaamoiden ylivuotoon liittyviä käytäntöjä ja toimintaohjeita henkilöstön kanssa. Jäteveden ylivuodoista tehdään ilmoitus ELY-keskukselle ja tarvittaessa Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluun. Mikäli jäteveden ylivuodosta aiheutuu asukkaille ympäristö- ja/tai mahdollista terveyshaittaa, tiedotetaan asiasta Kouvolan Veden kotisivuilla sekä tarvittaessa asiakkaille lähetetään häiriötekstiviesti.

Käytössämme on siirrettäviä varavoimakoneita, joilla pystytään tarvittaessa turvaamaan kriittisten jätevesipumppaamoiden sähkönsaanti.