11.5.2022

Kouvolan Vesi mukana Vesihuki-hankkeessa

Olemme mukana pilottikohteena Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä Vesihuki-hankkeessa, jonka aikana meidän puhtaan veden tuotannolle lasketaan hiilijalanjälki.

Hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta kohdentamista.

Hankkeessa määritetään vesihuollolle hiilijalanjälki valtakunnallisella tasolla ja arvioidaan erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuutta. Hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksen hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Lue lisää Vesihuki-hankkeesta.

Ajankohtaista