21.12.2021

Kouvolan Vesi Oy:n hallitustiedote 21.12.2021

Mies pitää kädessä kokousnuijaa

Kouvolan Vesi Oy:n hallitus on päättänyt käynnistää säännöllisen tiedottamisen hallituksessa käsitellyistä asioista joulukuusta 2021 alkaen. Tavoitteena on lisätä avoimuutta yhtiön tiedottamisen osalta ja kertoa asiakkaille, mistä asioista yhtiöissä on keskusteltu ja päätetty. Tiedottamisessa huomioidaan osakeyhtiön lain vaatimukset asioiden julkisuuden osalta.

Hallitus aloitti toimintansa yhtiökokouksen päätöksellä 8.9.2021. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Anssi Tähtinen ja varapuheenjohtajaksi Jari Horppu. Muut hallituksen jäsenet ovat Outi Kasurinen, Pekka Korpivaara, Maria Lammi, Jari Sipari ja Anna-Maija Jukkara.

Hallitus on kokoontunut syksyn 2021 aikana yhteensä neljä kertaa ja vuoden viimeinen kokous pidettiin joulukuussa. Hallitus kokoontuu jatkossa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pois lukien kesälomakausi. Ensimmäisten kuukausien aikana hallituksen jäsenet ovat perehtyneet yhtiön toimintaan, hallituksen aiempiin päätöksiin ja osallistuneet osakeyhtiölaki- ja hallitustyöskentelykoulutuksiin. Syksyn aikana kokouksien asialistalla ovat olleet mm. hallituksen toimintaperiaatteet, hulevesiasiat, yhtiön riskienhallinnan järjestäminen, yhtiön tiedottaminen, talouteen perehtyminen ja toiminta-alueiden esittely. Joulukuun kokouksessa asialistalla olivat mm. vuoden 2022 talousarvion käsittely.

Hallitus on perustanut sisäisen työryhmän sisäisen valvonnan järjestämiseksi, henkilöstöasioiden ja työturvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Uuden syksyllä käyttöönotetun hallitusportaalin avulla on parannettu hallitusten jäsenten tiedonsaantia.

Vuoden 2022 alkupuolella keskeisimpiä hallituksen käsittelyyn tulevia asioita ovat hulevesien hallinnan järjestäminen ja yhtiön strategian päivittäminen. Yhtiössä tärkeäksi asiaksi nostettu tiedottamisen kehittäminen etenee suunnitelmallisesti eteenpäin. Yli 100 k€ hankinnoista ja kilpailutuksista käynnistetään ensi vuoden aikana yhtiön kotisivuilla. Ensi vuoden aikana yhtiö ottaa käyttöön Some-kanavat ja jatkossa Kouvolan Veden tiedotteita voi lukea ainakin LinkedIn palvelusta.