21.11.2022

Lisäämme sähköntuotannon omavaraisuusastetta

aurinkopaneeleita talon katolla

Okanniemen vedenottamon aurinkosähköjärjestelmä on valmistunut.

Seuraavaksi aloitetaan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon aurinkopaneelien asennustyöt. Molemmissa kohteissa aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö menee laitosten omaan käyttöön.