20.3.2024

Maailman vesipäivää vietetään 22. maaliskuuta

Piirroskuvassa kaksi valkoista kyyhkystä rauhansymbolin päällä.

Maailman vesipäivää vietetään 22. maaliskuuta 2024 teemalla ”Leveraging Water for Peace” lyhyesti ”Water for Peace”. Ilmastonmuutoksen vaikutusten lisääntyessä ja maapallon väestön kasvaessa, tulisi yhteistyötä tehdä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin arvokkaimman luonnonvaramme, veden, suojelemiseksi. Terveys ja hyvinvointi, ruoka- ja energiajärjestelmät, taloudellinen tuottavuus ja ympäristö ovat kaikki riippuvaisia hyvin toimivasta ja oikeudenmukaisesta veden kiertokulusta.

Suomessa vesihuolto toimii pääsääntöisesti hyvin ja jätevesien puhdistus on korkeatasoista. EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin asettamat raja-arvot saavutetaan useimmiten jopa kirkkaasti ja puhdistamojen toiminta on usein varmuuden vuoksi ja vapaaehtoisesti vielä kansallisia lupamääräyksiäkin parempaa.

Vesihuolto on meille kaikille välttämätön palvelu. Puhdas vesi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi korjausinvestointeihin on tartuttava, jotta puhdas vesi ja toimiva vesihuolto turvaavat suomalaisten arjen jatkossakin.

Lue lisää Maailman vesipäivästä kampanjan virallisilta sivuilta (englanniksi): worldwaterday.org

Vinkkejä veden käyttöön

Me kaikki voimme vaikuttaa tulevaisuuteen käyttämällä vettä vastuullisesti.

Lue lisää
Lapsi kylpe pesuvadissa, heittää kupilla vettä.