5.6.2023

Mäkikylän IlmE sai hanketukea ympäristöministeriöltä

jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaat kesällä

Mäkikylän IlmE eli Mäkikylän jätevedenpuhdistamon ilmastuksen energiatehokkuus-hanke on saanut ympäristöministeriöltä hanketukea. Hankkeen aikana ilmastus- ja automaatiojärjestelmään tullaan tekemään muutoksia, jotta saavutettaisiin mahdollisimman vähän energiaa kuluttava ilmastusprosessi.

Hanke valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Päivitämme ympäristövastuullisuus sivuillemme hankkeen etenemisestä.

Ympäristöministeriö tukee ravinnekierrätyksen hankkeita, jotka liittyvät maatalouden huoltovarmuuspakettiin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti yhdyskuntien jätevesien, lietteiden ja sivuvirtojen ravinne- ja energiapotentiaalin hyödyntämiseen. Tavoitteena on parantaa ravinne- ja energiahuoltovarmuutta, edistää turvallisten lannoitevalmisteiden valmistamista, mahdollistaa kannattavan kierrätyslannoitemarkkinan syntymistä ja vauhdittaa vihreää siirtymää.

Ympäristöministeriön verkkosivuilta lisätietoa hanketuesta.