17.6.2022

Mistä veden hinta koostuu?

Lähikuva vesihanasta josta roiskuaa vettä lasiin.

Mistä veden hinta koostuu?

 

Veden hinta, se usein mietityttävä asia. Mistä maksamme, kun käytämme puhdasta ja raikasta vettä?

Veden matka vesilähteeltä kulutettavaksi on pitkä ja monimuotoinen prosessi. Vesi matkaa pohjavesi-, tekopohjavesi- tai pintavesilaitoksen kautta vesijohtoverkostojen ja vesitornien kautta käyttöpisteeseen.  Kun vesi on käytetty, sen matka jatkuu jätevesiverkoston ja jätevesipumppaamoiden kautta jätevedenpuhdistamolle. Monivaiheisen prosessin jälkeen puhdistettu vesi ohjataan takaisin luonnon kiertokulkuun.

Veden matka alusta loppuun ja jälleen uuteen alkuun sisältää paljon eri vaiheita ja aiheuttaa monenlaisia kustannuksia.

Vedenottamoiden, vesi- ja viemärijohtoverkostojen, vesitornien,  jätevedenpuhdistamon ja jätevesipumppaamoiden rakentamiskustannukset eli yrityksen investoinnit ovat Kouvolan Veden suurimmat rahan käyttökohteet. Investointeihin käytetään vuodessa noin 8,5 miljoonaa euroa. Tällä euromäärätasolla pystytään estämään korjausvelan kasvu. Korjausvelkaa vesilaitoksella on paljon ja sitä on syntynyt jo useamman vuosikymmenen aikana.

Rakentamiskustannusten lisäksi kaikkien näiden kohteiden ylläpito, korjaukset, puhdistukset, koneet ja laitteet aiheuttavat kustannuksia. Tarvitsemme ammattitaitoista henkilökuntaa tuotannollisten ja kunnossapidollisten asioiden hoitamiseen kuin myös hallinnollisiin tehtäviin.

Kouvolan Veden vuoden 2021 investoinnit, eli rakentamiskustannukset sekä ylläpito- ja käyttökustannukset ilman huleveteen liittyviä kustannuksia, olivat yhteensä 16,7 miljoonaa euroa.  Vuoden aikana vesikuutioita toimitettiin asiakkaille 3 727 000 kuutiota.

Perusmaksuja veloitettiin asiakkailtamme 3,8 miljoonaa euroa, veden kulutukseen perustuvia maksuja 13 miljoonaa euroa ja liittymismaksuja 250 000 euroa. Tulovirtaa veden ja jäteveden osalta saatiin siis 17 miljoonaa euroa ja kuluja maksettiin 16,7 miljoonaa euroa.  Vuoden 2021 osalta voimme siis sanoa, että kaikki mitä tuli myös meni ja mitään ei jäänyt sukan varteen seuraavien vuosien korjauksia tai rakentamisia varten.

taulukossa esitetty kulujen jakaantuminen eri kululajeittain. taulukossa viisi eri kululajia ja niiden summat. Jakaantuminen pallon muotoisena grafiikkana.

Hieman oikaisten voimme myös sanoa, että yhden vesikuution hinta vuonna 2021 on arvonlisäverottomana 4,48 euroa kuutiolta, eli 5,55 euroa kuutiolta kuluttajahintana. Asiakkailta veloitettu kuutiohinta 4,20 euroa kuutiolta, lisättynä liittymismaksujen ja perusmaksujen tuottamaan tuloon riittää juuri kattamaan toiminnasta aiheutuvat kulut.

taulukossa kuvattu veloitetutn 5,55euron kuutiohinnan jakaantuminen eri kulukohteille euroina. Taulukossa viisi eri kulukohdetta. Jakaantuminen pallon muotoisena grafiikkana.

Yrityksen rahavarojen riittävyyttä rasittaa myös huleveteen liittyvät kustannukset.

Huleveden investointi- ja käyttö-, sekä ylläpitokustannukset olivat v.2021 yli 4,6 miljoonaa euroa kun siitä saadut tulot ainoastaan 450 000 euroa.

Kouvolassa huleveden toiminta-alueen hulevesien viemäröinnistä huolehtiminen on päätetty siirtää Kouvolan Vedelle vuonna 2017 tehdyllä sopimuksella.  Hulevesimaksun käyttöönotosta on käyty neuvotteluja kaupungin kanssa. Kaupungin kanssa on keskusteltu, miten jatkossa hulevesien käsittely ja investointien rahoitus pystytään hoitamaan taloudellisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on saada asia päätökseen vuoden 2022 aikana.

Vesi siis maksaa. Vuoden 2022 hinnaston mukaisesti yksi kuutio puhdasta ja raikasta vettä maksaa asiakkaalle 4,32 euroa. Tämä tarkoittaa alle puolta senttiä litralta. Raikkaana, puhdistettuna ja kotiin toimitettuna.  Olkaa hyvä!