Kouvolan Vesi, tekstivastine yleisesittelyvideosta Lähellä sinua

Me Kouvolan Vedessä huolehdimme korkealaatuisesta käyttövedestä, toimintavarmasta verkostosta ja ympäristön kannalta kestävästä jätevesien käsittelystä.

Huolehdimme veden hankinnasta
Vesi tulee läheltä sinua: Haukkajärven tekopohjavesilaitokselta, useilta pohjavedenottamoilta ja Pilkanmaan pintavesilaitokselta. Toimitamme vuosittain 4,5 miljoonaa kuutiota vettä noin 15 000 kotitaloudelle, yritykselle ja yhteisölle.

Huolehdimme veden käsittelystä ja laadusta
Ammattitaitoamme on varmistaa, että talousvetesi on varmasti laadukasta. Vetesi laatua tarkkaillaan kattavasti ja valvotusti.

Huolehdimme vesijohto- ja viemäriverkostosta
Toiminnastamme huolehtii yli 50 vesialan osaajaa. Alueellamme on lähes 800 kilometriä vesijohtoverkostoa ja 700 kilometriä viemäriverkostoa.

Huolehdimme hulevesistä
Sade- ja sulamisvesistä huolehtiminen on ympäristön kannalta tärkeää.

Huolehdimme jätevesien käsittelystä
Jätevedet käsitellään keskitetysti, viidessä eri vaiheessa Mäkikylän jätevedenpuhdistamossa. Puhdistettu vesi päätyy lopulta takaisin luonnon kiertokulkuun. Vastuullisesti – lähellä sinua.