9.11.2022

Vältä vedenkäyttöä sähkönjakeluhäiriön aikana

Lähikuva vesihanasta, josta tippuu pisara vettä.

Kouvolan Vesi on varautunut mahdollisiin sähkönjakeluhäiriöihin, joiden tavoitteena on turvata talousveden jakelu asiakkaille.

Lyhyiden sähkökatkojen aikana vedenjakelu turvataan vesitornien avulla, joista vesi virtaa useimmille asiakkaille painovoimaisesti. Korkeilla alueilla ja kerrostaloissa vedenpainetta nostetaan paineenkorottamoilla. Sähkökatkon aikana vedenpaine saattaa olla näissä kiinteistöissä tavanomaista alhaisempi. Sähkökatkojen aiheuttamat paineenvaihtelut verkostossa saattavat aiheuttaa veden laatuhäiriöitä, kuten veden värjäytymistä. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkojenkin aikana, ellei veden väri tai haju poikkea normaalista.

Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa onkin hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.

Jätevesi virtaa viemäreissä pääosin painovoiman avulla, mutta paikoitellen sitä pumpataan eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa. Sähkökatkon aikana jätevettä voidaan joutua johtamaan jätevesipumppaamon ylivuotona vesistöihin tai maastoon, koska pumput eivät toimi. Ylivuotojen estämiseksi on tärkeää pyrkiä välttämään sähkökatkojen aikana tarpeetonta vedenkulutusta, vaikka vettä tulisikin hanasta. Älä siis vedä WC:tä, käy suihkussa, kylvyssä tai tiskaa.

Kiinteistön vastuulla

Kiinteistön oman vesihuoltojärjestelmän toiminta sähkökatkotilanteissa on syytä tuntea ja tarkastaa ennakkoon. Mikäli kiinteistöllä on kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, voi vedenkäytön jatkaminen sähkökatkotilanteessa aiheuttaa viemärin tulvimisen. Tarkasta kiinteistöllä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus. 

Kiinteistön omistajan täytyy talvella varmistaa, etteivät vesimittari ja –johdot pääse jäätymään sähkökatkojenkaan aikana.

Ajantasaista tietoa sähkönjakelun tilanteesta löydät Fingridin sivuilta.

Katso miten voit varautua erilaisiin häiriötilanteisiin Kouvolan kaupungin verkkosivuilta.

Lue lisää varautumisesta 72 h varalta.