7.10.2022

Varautuminen mahdollisiin sähköpulatilanteisiin

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Kouvolan Vesi on varautunut mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin toimenpiteillä, joiden tavoitteena on turvata talousveden jakelu asiakkaille.

Sähköverkkoyhtiöiden kanssa on aktiivisesti käyty keskusteluja, joiden tavoitteena on ollut vesihuollon toiminnalle kriittisten laitosten rajaaminen sähkökatkojen ulkopuolelle. Tavoitteenamme on pitää koko vesijohtoverkosto jatkuvasti paineellisena vesitornien ja varavoiman avulla. Kuluvan syksyn aikana on hankittu mm. yhdelle isommalle vedenkäsittelylaitokselle kiinteä varavoimakone.

Kouvolan Vesi tiedottaa mahdollisista vedenjakelun häiriöistä normaalin käytännön mukaisesti nettisivuilla häiriötiedotteina sekä tekstiviestipalveluna.